Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2018 z dne 30. 11. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2018 z dne 30. 11. 2018

Kazalo

3692. Poročilo o izidu rednih volitev župana Mestne občine Ljubljana, stran 11644.

  
Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) je Volilna komisija Mestne občine Ljubljana na 32. seji dne 23. 11. 2018 sprejela
P O R O Č I L O 
o izidu rednih volitev župana Mestne občine Ljubljana 
I. 
1. Na volitvah dne 18. 11. 2018 je imelo pravico voliti župana, ki se voli na podlagi splošne volilne pravice, 227.473 volivcev, pri čemer je bilo 102.593 volivcev, ki so vpisani v volilne imenike, ter 4 volivci, ki so glasovali s potrdilom pristojnega organa, ker niso bili vpisani v volilni imenik.
2. Na podlagi splošne volilne pravice je glasovalo skupaj 102.593 volivcev ali 45.10 % volivcev, ki so imeli pravico voliti.
Od števila volivcev, ki so glasovali, so:
– 4 glasovali s potrdilom, ostali so bili vpisani v volilne imenike.
II. 
1. Na volitvah župana dne 18. 11. 2018, ki se ga voli na podlagi splošne volilne pravice, je bilo oddanih 102.526 glasovnic.
2. Neveljavnih je bilo 1.234 glasovnic, ker so bile prazne ali volja volivca ni bila jasno izražena.
3. Veljavnih glasovnic je bilo 101.292.
III. 
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
Zap. št.
Kandidat
Št. glasov
 % glasov
1
MIHAEL RIHAR
301
0.30
2
SMILJAN MEKICAR
1093
1.08
3
JOŽEF JARH
239
0.24
4
DR. DRAGAN MATIĆ
1587
1.57
5
MILAN JAKOPOVIČ
3974
3.92
6
TOMAŽ OGRIN
1493
1.47
7
MATJAŽ BIDOVEC
284
0.28
8
DR. ANŽE LOGAR
29879
29.50
9
MARKO KOPRIVC
1206
1.19
10
ZORAN JANKOVIĆ
61236
60.45
IV. 
Volilna komisija Mestne občine Ljubljana je skladno s 107. členom Zakona o lokalnih volitvah ugotovila, da je za župana Mestne občine Ljubljana izvoljen:
Zoran JANKOVIĆ, rojen 1. 1. 1953, Vinterca 55, Ljubljana,
ki je na glasovanju 18. 11. 2018 prejel večino veljavnih glasov volivcev, ki so glasovali.
V. 
Poročilo o izidu volitev se pošlje županu Mestne občine Ljubljana Zoranu Jankoviću, Državni volilni komisiji ter predstavnikom list kandidatov za župana.
Izid volitev se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-331/2018-1
Ljubljana, dne 23. novembra 2018
Breda Razdevšek l.r.
Predsednica 
ČLANI:
Vladimir Kočevar l.r.
Gregor Plantarič
Darja Bučar
Sašo Matas l.r.
Jože Ruparčič l.r.
Rok Janez Šteblaj
Katarina Krivic l.r.