Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2018 z dne 30. 11. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2018 z dne 30. 11. 2018

Kazalo

3663. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Črenšovci, stran 11562.

  
P O R O Č I L O 
o izidu volitev za župana Občine Črenšovci 
Občinska volilna komisija Občine Črenšovci je na seji dne 20. 11. 2018, na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov na voliščih v Črenšovcih I., Črenšovcih II., Žižkih in Trnju (VE 1) in voliščih na Gornji Bistrici, Srednji Bistrici in Dolnji Bistrici (VE 2), pri ugotavljanju izida glasovanja na volitvah dne 18. 11. 2018 za volitve župana, ugotovila rezultat glasovanja ter izid volitev za župana.
I. 
1. Na volitvah dne 18. 11. 2018 je imelo pravico voliti 3350 volivcev, od tega:
a) 3350 volivcev, vpisanih v volilne imenike
b) s potrdili ni glasoval nihče.
2. Glasovalo je skupaj 2189 ali 65,34 % od vseh volivcev, ki so imeli pravico glasovati.
II. 
Za volitve župana je bilo oddanih 2189 glasovnic.
Neveljavnih glasovnic, iz katerih ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo 12 veljavnih torej 2177 glasovnic.
Posamezna kandidata sta dobila naslednje število glasov:
1. VERA MARKOJA 1358 glasov ali 62,38 %
2. ANTON TÖRNAR 819 glasov ali 37,62 %
III. 
Občinska volilna komisija je na podlagi 107. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12 in 68/17) ugotovila, da je za županjo Občine Črenšovci izvoljena VERA MARKOJA, roj. 30. 3. 1969, stanujoča na Dolnji Bistrici 161, 9232 Črenšovci, ki je dobila večino veljavnih glasov.
Št. 041-02/2018-11
Črenšovci, dne 20. novembra 2018
Predsednica OVK Črenšovci 
Marija Ternar l.r.
 
Občinska volilna komisija 
Ignac Horvat l.r., namestnik predsednice
Igor Kreslin l.r., član
Drago Novak l.r., namestnik člana
Tadej Vaupotič l.r., član
Urška Cigan l.r., namestnik člana
Sandra Jerebic l.r., član
Tilen Pintarič l.r., namestnik člana