Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2018 z dne 30. 11. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2018 z dne 30. 11. 2018

Kazalo

3664. Poročilo o izidu rednih volitev članov Občinskega sveta Občine Črenšovci, stran 11562.

  
P O R O Č I L O 
o izidu rednih volitev članov Občinskega sveta Občine Črenšovci 
Občinska volilna komisija Občine Črenšovci je na seji dne 20. 11. 2018, na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov na voliščih v Črenšovcih I, Črenšovcih II, Žižkih in Trnju (VE 1) in voliščih na Gornji Bistrici, Srednji Bistrici in Dolnji Bistrici (VE 2), pri ugotavljanju izida glasovanja za volitve članov občinskega sveta na volitvah dne 18. 11. 2018 ugotovila:
I. 
1. Na volitvah dne 18. 11. 2018 je imelo pravico voliti 3.350 volivcev, od tega:
a) 3.350 volivcev, vpisanih v volilne imenike,
b) s potrdili ni glasoval nihče.
2. Glasovalo je skupaj 2.189 ali 65,34 % od vseh volivcev, ki so imeli pravico glasovati, od tega:
a) 2.188 volivcev je glasovalo na voliščih po volilnih imenikih,
b) 1 volivec je glasoval po pošti.
II. 
Za volitve občinskega sveta je bilo oddanih 2.189 glasovnic.
Volje volivca ni bilo možno ugotoviti, ker je bilo obkroženih več list ali drugih nepravilnosti iz 47 glasovnic in je tako to število glasovnic bilo neveljavno. Veljavnih je bilo 2.142 glasovnic.
VOLILNA ENOTA: 1
Skupaj glasovalo: 1.274, od tega 1.274 volivcev, vpisanih v volilne imenike. S potrdili ni glasoval nihče.
Posamezne liste so dobile naslednje število glasov:
Glasov
%
Št. liste
Ime liste
512
41,09
1
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
129
10,35
2
NEODVISNA LISTA
135
10,83
3
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
187
15,01
4
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
20
1,61
5
SMC – STRANKA MODERNEGA CENTRA
34
2,73
6
DeSUS
229
18,38
7
GLAS LJUDSTVA – NEODVISNA LISTA
Neveljavnih glasovnic: 28
VOLILNA ENOTA: 2
Skupaj glasovalo: 915 od tega 915 volivcev, vpisanih v volilne imenike. S potrdili ni glasoval nihče.
Posamezne liste so dobile naslednje število glasov:
Glasov
%
Št. liste
Ime liste
267
29,80
1
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
148
16,52
2
NEODVISNA LISTA
82
9,15
3
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
61
6,81
4
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
33
3,68
5
SMC – STRANKA MODERNEGA CENTRA
70
7,81
6
DeSUS
235
26,23
7
GLAS LJUDSTVA – NEODVISNA LISTA
Neveljavnih glasovnic: 19
III. 
Na podlagi 15. člena Zakona o lokalnih volitvah je pripadlo listam skupaj 7 mandatov, od tega:
a) v volilni enoti 1 (Črenšovci, Žižki, Trnje): 5 mandatov (od skupnega števila 8 za to volilno enoto), od tega:
Mandat
Ime liste
3
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
0
NEODVISNA LISTA
0
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
1
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
0
SMC – STRANKA MODERNEGA CENTRA
0
DeSUS
1
GLAS LJUDSTVA – NEODVISNA LISTA
Po navedenem določilu in ob upoštevanju določila 18. člena Zakona o lokalnih volitvah o preferenčnih glasovih so bili izvoljeni:
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI: Miha Horvat, Irena Nerad in Matej Kolenko,
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA: Dominik Horvat,
GLAS LJUDSTVA – NEODVISNA LISTA: Dušan Utroša,
od tega s preferenčnimi glasovi Dominik Horvat.
b) v volilni enoti 2 (Gornja Bistrica, Srednja Bistrica in Dolnja Bistrica): 2 mandata (od skupnega števila 6 za to volilno enoto), od tega:
Mandat
Ime liste
1
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
0
NEODVISNA LISTA
0
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
0
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
0
SMC – STRANKA MODERNEGA CENTRA
0
DeSUS
1
GLAS LJUDSTVA – NEODVISNA LISTA
Po navedenem določilu in ob upoštevanju določila 18. člena Zakona o lokalnih volitvah o preferenčnih glasovih so bili izvoljeni:
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI: Romana Lebar,
GLAS LJUDSTVA – NEODVISNA LISTA: Goran Maučec,
od tega s preferenčnimi glasovi Romana Lebar in Goran Maučec.
IV. 
Preostalih 7 mandatov se razdeli na ravni občine (16. člen Zakona o lokalnih volitvah). Istoimenske liste, ki so bile vložene v obeh volilnih enotah so:
Mandat
Ime liste
2
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
2
NEODVISNA LISTA
1
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
1
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
0
SMC – STRANKA MODERNEGA CENTRA
0
DeSUS
1
GLAS LJUDSTVA – NEODVISNA LISTA
Izhajajoč iz seštevka glasov, ki so jih dobile istoimenske liste v vseh volilnih enotah, deljenih s števili od 1 do 14 (d Hondtov sistem) je zaporedje najvišjih 14 količnikov naslednje:
Zap. št.
Količnik
Ime liste
1
779,00
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
2
464,00
GLAS LJUDSTVA – NEODVISNA LISTA
3
389,50
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
4
277,00
NEODVISNA LISTA
5
259,67
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
6
248,00
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
7
232,00
GLAS LJUDSTVA – NEODVISNA LISTA
8
217,00
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
9
194,75
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
10
155,80
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
11
154,67
GLAS LJUDSTVA – NEODVISNA LISTA
12
138,50
NEODVISNA LISTA
13
129,83
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
14
124,00
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
Glede na člen 16/III Zakona o lokalnih volitvah istoimenskim listam pri delitvi ostanka mandatov na ravni občine pripada razlika med mandati podeljenimi po 15. členu Zakona o lokalnih volitvah in pripadlimi mandati po členu 16/II ZLV kar je:
Lista
d´Hondt
Mand. razd. po 15. čl. ZLV
Ostanki na ravni občine
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
6
4
2
NEODVISNA LISTA
2
0
2
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
1
0
1
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
2
1
1
SMC – STRANKA MODERNEGA CENTRA
0
0
0
DeSUS
0
0
0
GLAS LJUDSTVA – NEODVISNA LISTA 
3
2
1
Na podlagi 17. člena Zakona o lokalnih volitvah se 7 nepodeljenih mandatov dodeli istoimenskim listam, kjer imajo največje ostanke do količnika iz 15. člena Zakona o lokalnih volitvah.
Do zgoraj navedenega količnika imajo posamezne liste naslednje ostanke v %:
Lista
VE 1
VE 2
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
28,73
78,79
NEODVISNA LISTA
82,83
99,11
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
86,68
54,91
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
20,06
40,85
SMC – STRANKA MODERNEGA CENTRA
12,84
22,10
DeSUS
21,83
46,88
GLAS LJUDSTVA – NEODVISNA LISTA 
47,03
57,37
Preostalim posameznim listam se nepodeljeni mandati dodelijo tako:
Lista
Nerazdeljeni
VE 1
VE 2
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
2
1
1
NEODVISNA LISTA
2
1
1
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
1
1
0
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
1
0
1
SMC – STRANKA MODERNEGA CENTRA
0
0
0
DeSUS
0
0
0
GLAS LJUDSTVA – NEODVISNA LISTA
1
0
1
Na podlagi procenta ostankov glasov liste in ob upoštevanju določila 18. člena Zakona o lokalnih volitvah o preferenčnih glasovih, so bili izvoljeni še:
a) VE 1 Črenšovci
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI: Marija Ternar,
NEODVISNA LISTA: Damijan Hozjan,
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS: Jožica Vaupotič.
b) VE 2 Bistrica
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI: Milan Gabor,
NEODVISNA LISTA: Roman Kolenko,
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA: Anton Radman,
GLAS LJUDSTVA – NEODVISNA LISTA: Vera Markoja,
od tega s preferenčnimi glasovi Milan Gabor.
V. 
Upoštevajoč zgoraj navedene izide so bili na lokalnih volitvah dne 18. 11. 2018 v Občinski svet Občine Črenšovci izvoljeni naslednji člani:
1. MIHA HORVAT, Žižki 31/g,
2. IRENA NERAD, Žižki 50/a,
3. MATEJ KOLENKO, Črenšovci, Za logom 7,
4. MARIJA TERNAR, Trnje 10,
5. DUŠAN UTROŠA, Žižki 73,
6. DOMINIK HORVAT, Trnje 105,
7. JOŽICA VAUPOTIČ, Črenšovci, Za logom 30,
8. DAMIJAN HOZJAN, Črenšovci, Juša Kramarja 6,
9. ROMANA LEBAR, Dolnja Bistrica 59,
10. MILAN GABOR, Dolnja Bistrica 55/a,
11. VERA MARKOJA, Dolnja Bistrica 161,
12. GORAN MAUČEC, Dolnja Bistrica 143/b,
13. ROMAN KOLENKO, Gornja Bistrica 28/a in
14. ANTON RADMAN, Srednja Bistrica 63.
Št. 041-02/2018-12
Črenšovci, dne 20. novembra 2018
Predsednica OVK Črenšovci 
Marija Ternar l.r.
 
Občinska volilna komisija 
Ignac Horvat l.r., namestnik predsednice
Igor Kreslin l.r., član
Drago Novak l.r., namestnik člana
Tadej Vaupotič l.r., član
Urška Cigan l.r., namestnik člana
Sandra Jerebic l.r., član
Tilen Pintarič l.r., namestnik člana