Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2018 z dne 30. 11. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2018 z dne 30. 11. 2018

Kazalo

D 88/2018 Os-3222/18, Stran 2351
Zapuščinska zadeva: po Mariji Stepančič (Maria Stepancich), roj. 13. 9. 1907, z zadnjim znanim prebivališčem v Trstu, Via Vittorino de Feltre 4, Trst, ki je umrla dne 3. 6. 1989.
V predmetni zapuščinski zadevi je sodišče ugotovilo, da je zapustnica umrla kot neporočena in brez potomcev, zato bi kot dediči nastopili zapustničini bratje in sestre Anton, Viktor, Ivan, Angela, Julija, Katerina in Giovanna, katerih dediči sodišču niso znani.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. Neznanim dedičem je bil postavljen skrbnik Anton Medved, Šared 28H, 6310 Izola.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 8. 11. 2018