Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2018 z dne 30. 11. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2018 z dne 30. 11. 2018

Kazalo

3668. Poročilo o izidu volitev za župana in volitev v občinski svet v Občini Dobrepolje, 18. novembra 2018, stran 11568.

  
Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah – ZLV (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12 in 68/17) je Občinska volilna komisija Občine Dobrepolje na 7. redni seji dne 19. 11. 2018 sestavila
P O R O Č I L O 
o izidu volitev za župana in volitev v občinski svet v Občini Dobrepolje, 18. novembra 2018 
I. 
SKUPNO ŠTEVILO VOLIVCEV/VOLIVK 
3054
SKUPAJ GLASOVALO PO IMENIKU
1870
SKUPAJ GLASOVALO S POTRDILI
0
ODSTOTEK UDELEŽBE 
61,23 %
II. 
VOLITVE ŽUPANA 
Pri volitvah za župana je bilo oddanih 1.870 glasovnic, od katerih je bilo 1.854 veljavnih, 16 pa neveljavnih. Predčasno je glasovalo 75 volivcev/volivk, po pošti je glasovalo 6 volivcev/volivk.
Posamezni kandidat je prejel naslednje število veljavnih glasov:
Zap.št.
Kandidat
Št. glasov
% glasov
1
Janez Pavlin 
848
45.74
2
Igor Ahačevčič 
1006
54.26
V skladu s 107. členom ZLV je za župana izvoljen kandidat, ki je dobil večino veljavnih glasov. Občinska volilna komisija Občine Dobrepolje je ugotovila, da je za župana v Občini Dobrepolje izvoljen Igor Ahačevčič, rojen: 30. 4. 1962, naslov: Videm 22a, 1312 Videm - Dobrepolje, saj je prejel večino veljavnih glasov.
III. 
VOLITEV V OBČINSKI SVET 
Občina Dobrepolje ima eno volilno enoto, za katero se šteje območje občine. Pri volitvah v občinski svet je bilo oddanih 1870 glasovnic, od katerih je bilo 1831 veljavnih, 39 pa neveljavnih. Predčasno je glasovalo 75 volivcev/volivk, po pošti je glasovalo 6 volivcev/volivk.
Posamezne liste kandidatov so prejele naslednje število veljavnih glasov:
VOLILNA ENOTA 01
Št. mandatov: 12
Zap.št.
Ime liste
Št. glasov
% glasov
1
Lista Janeza Pavlina in samostojnih krajanov
580
31,68
2
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
485
26,49
4
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
337
18,41
6
NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
248
13,54
3
LISTA ZA SPREMEMBE NA BOLJŠE
133
7,26
5
DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
48
2,62
Če se glasuje o listah kandidatov in kandidatk v občini kot eni volilni enoti, se v skladu s 14. členom ZLV mandati dodelijo listam kandidatov in kandidatk po zaporedju najvišjih količnikov, ki se dobijo tako, da se število glasov za vsako listo kandidatov deli z vsemi števili od ena do števila članov občinskega sveta (D´Hondtov sistem).
Na podlagi 14. člena ZLV so bili količniki razdeljeni kot sledi:
Zap. št.
Količnik
Št.
Ime liste
580.00 
Lista Janeza Pavlina in samostojnih krajanov
485.00 
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
337.00 
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
290.00 
Lista Janeza Pavlina in samostojnih krajanov
248.00 
NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
242.50 
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
193.33 
Lista Janeza Pavlina in samostojnih krajanov
168.50 
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
161.67 
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
10 
145.00 
Lista Janeza Pavlina in samostojnih krajanov
11 
133.00 
LISTA ZA SPREMEMBE NA BOLJŠE
12 
124.00 
NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
13 
121.25 
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
14 
116.00 
Lista Janeza Pavlina in samostojnih krajanov
15 
112.33 
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
16 
97.00 
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
17 
96.67 
Lista Janeza Pavlina in samostojnih krajanov
Mandati so razdeljeni kot sledi:
Zap.št.
Ime liste
Št. mandatov
1
Lista Janeza Pavlina in samostojnih krajanov
4
2
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
3
4
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
2
6
NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
2
3
LISTA ZA SPREMEMBE NA BOLJŠE
1
5
DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
0
V skladu z 18. členom ZLV so kandidati/kandidatke izvoljene po vrstnem redu na listi, razen če je najmanj četrtina volivcev/volivk, ki so glasovale za posamezno listo kandidatov in kandidatk, oddala preferenčne glasove za posamezne kandidate/kandidatke z liste. V tem primeru so z liste izvoljeni kandidati/kandidatke, ki so dobile največje število preferenčnih glasov po zaporedju največjega števila preferenčnih glasov, kolikor število preferenčnih glasov posameznega kandidata/kandidatke presega 10 odstotkov števila vseh glasov, oddanih za listo. Če po tem pravilu ni izvoljenih toliko kandidatov/kandidatk, kolikor mandatov pripada posamezni listi, se preostali mandati dodelijo kandidatom/kandidatkam po vrstnem redu kandidatov/kandidatk na listi.
Preferenčni glasovi so bili podeljeni kot sledi:
Ime liste: 1 Lista Janeza Pavlina in samostojnih krajanov
Preferenčnih glasov: 101  Glasov lista: 580  17.41 %
Zap. št.
Kandidat/kandidatka 
Št. glasov
% glasov
Stare Jernej 
47 
8.10
Pavšer Nada 
0.52
Nose Janko 
12 
2.07
Levstik Alenka 
1.21
Nučič Anton 
0.00
Zabukovec Alenka 
1.38
Pugelj Anton 
0.52
Gianini Rosanda 
0.00
Brodnik Barbara 
12 
2.07
10 
Pavlin Janez 
1.55
Ime liste: 2 SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
Preferenčnih glasov:  114 Glasov lista: 485 23.51 %
Zap. št.
Kandidat/kandidatka
Št. glasov
% glasov
Škulj Janez 
14 
2.89
Novak Nose Zdenka 
16 
3.30
Hren Jože 
1.44
Oblak Judita 
24 
4.95
Kastelic Alen 
1.03
Kastelic Jasna 
0.21
Nahtigal Andrej 
12 
2.47
Grm Mira 
0.21
Erčulj Vincencij 
1.65
10 
Strnad Anja 
1.65
11 
Meglen Marko 
1.44
12 
Bukovec Roman 
11 
2.27
Ime liste: 3 LISTA ZA SPREMEMBE NA BOLJŠE
Preferenčnih glasov: 44  Glasov lista: 133  33.08 %
Zap. št.
Kandidat/kandidatka
Št. glasov
% glasov
Palčar Alojzij 
18 
13.53
Samec Marija 
14 
10.53
Klun Jože 
3.76 
Gognjavec Katjuša 
4.51
Miklič Zoran 
0.75 
Klinc Milena 
0.00 
Ime liste: 4 SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
Preferenčnih glasov: 92  Glasov lista: 337  27.30 %
Zap. št.
Kandidat/kandidatka
Št. glasov
% glasov
Prijatelj Jože 
2.37
Lohkar Mateja 
22 
6.53
Marolt Marko 
20 
5.93
Sadar Marija 
2.67
Česen Aleksander 
2.67
Kadunc Tina 
0.30
Grandovec Ivan 
14 
4.15
Šinkovec Anton 
0.30
Miklič Jožef 
0.59
10 
Kramžar Marija 
0.89
11 
Šporar Anton 
0.89
12 
Pogorelc Marija 
0.00
Ime liste: 5 DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
Preferenčnih glasov: 7  Glasov lista: 48  14.58 %
Zap. št.
Kandidat/kandidatka
Št. glasov
% glasov
Dolgan Nevenka 
0.00
Perhaj Pavel 
14.58
Grabarac Cilka 
0.00
Ime liste: 6 NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
Preferenčnih glasov: 47  Glasov lista: 248  18.95 %
Zap. št.
Kandidat/kandidatka
Št. glasov
% glasov
Ahačevčič Igor 
2.42
Strnad Martina 
2.42
Žnidaršič Franci 
2.82
Adamič Damjana 
25 
10.08
Puc Jože 
0.40
Gruden Ivanka 
0.00
Hočevar Jože 
0.81
Erčulj Helena 
0.00
Podeljeni preferenčni glasovi niso vplivali na drugačno razvrstitev kandidatov/kandidatk pri izvolitvi saj je najmanj četrtina volivcev/volivk, ki so glasovale za posamezno listo kandidatov in kandidatk, oddala preferenčne glasove le pri listi SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA in listi LISTA ZA SPREMEMBE NA BOLJŠE. Vendar pri listi SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA število preferenčnih glasov posameznega kandidata/kandidatke ne presega 10 odstotkov vseh glasov, oddanih za listo. Pri listi LISTA ZA SPREMEMBE NA BOLJŠE je število preferenčnih glasov kandidata in kandidatke sicer preseglo 10 odstotkov vseh glasov, oddanih za listo, vendar je lista dobila en mandat in prvi kandidat na listi je tudi prejel najvišji odstotek preferenčnih glasov.
Ob upoštevanju navedena so v občinski svet Občine Dobrepolje tako izvoljeni:
Ime in priimek
Datum rojstva
Naslov
Ime liste
Jernej Stare 
6. 6. 1973
Videm 102, 1312 Videm - Dobrepolje
Lista Janeza Pavlina in samostojnih krajanov
Nada Pavšer 
16. 4. 1948
Vodice 28, 1312 Videm - Dobrepolje
Lista Janeza Pavlina in samostojnih krajanov
Janko Nose 
24. 11. 1973
Tisovec 11a, 1313 Struge
Lista Janeza Pavlina in samostojnih krajanov
Alenka Levstik 
8. 11. 1978
Podgorica 10, 1312 Videm - Dobrepolje
Lista Janeza Pavlina in samostojnih krajanov
Janez Škulj 
13. 4. 1957
Ponikve 27a, 1312 Videm - Dobrepolje
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
Zdenka Novak Nose
5. 8. 1968
Tisovec 2a, 1313 Struge
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
Jože Hren 
29. 3. 1968
Zagorica 27, 1312 Videm - Dobrepolje
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
Slavc (Alojzij) Palčar
27. 4. 1962
Videm 39a, 1312 Videm - Dobrepolje
LISTA ZA SPREMEMBE NA BOLJŠE
Jože Prijatelj 
17. 1. 1958
Kompolje 30, 1312 Videm - Dobrepolje
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
Mateja Lohkar 
3. 6. 1977
Bruhanja vas 14, 1312 Videm - Dobrepolje
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
Igor Ahačevčič 
30. 4. 1962
Videm 22a, 1312 Videm - Dobrepolje
NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
Martina Strnad 
2. 11. 1977
Cesta 4c, 1312 Videm - Dobrepolje
NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
VI. 
Poročilo o izidu volitev se pošlje županu Občine Dobrepolje Janezu Pavlinu, Državni volilni komisiji ter predstavnikom/predstavnicam list kandidatov ter kandidatk in kandidatur. Izid volitev se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-0032/2018-2
Videm, dne 20. novembra 2018
Občinska volilna komisija 
Občine Dobrepolje 
Predsednik 
Andraž Hartman l.r.