Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2018 z dne 30. 11. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2018 z dne 30. 11. 2018

Kazalo

3675. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Ivančna Gorica, stran 11579.

  
Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) je Občinska volilna komisija Občine Ivančna Gorica na 13. seji dne 22. 11. 2018 sprejela
P O R O Č I L O 
o izidu volitev za župana Občine Ivančna Gorica 
I. 
1. Na rednih volitvah župana dne 18. novembra 2018 je imelo pravico voliti župana, ki se voli na podlagi splošne volilne pravice, 13.206 volivcev.
2. Na podlagi splošne volilne pravice je glasovalo skupaj 5013 volivcev ali 37,96 % volivcev, ki so imeli pravico voliti.
II. 
1. Na rednih volitvah županov dne 18. novembra 2018, ki se ga voli na podlagi splošne volilne pravice, je bilo oddanih 5010 glasovnic.
2. Neveljavnih je bilo 592 glasovnic, ker so bile prazne ali volja volivca ni bila jasno izražena.
3. Veljavnih glasovnic je bilo 4418.
III. 
Edini kandidat za župana je prejel naslednje število glasov:
– DUŠAN STRNAD
4418 glasov, 100 %.
IV. 
Občinska volilna komisija Občine Ivančna Gorica je skladno s 107. členom Zakona o lokalnih volitvah ugotovila, da je za župana Občine Ivančna Gorica izvoljen:
DUŠAN STRNAD, ki je na rednih volitvah za župana dne 18. novembra 2018 prejel vse veljavne glasove volivcev, ki so glasovali.
V. 
Poročilo o izidu volitev se pošlje županu Občine Ivančna Gorica, Državni volilni komisiji ter predstavniku kandidata za župana.
Izid volitev se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-0024/2018-207
Ivančna Gorica, dne 22. novembra 2018
Predsednica 
Občinske volilne komisije 
Občine Ivančna Gorica 
Elizabeta Žgajnar l.r.