Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2018 z dne 30. 11. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2018 z dne 30. 11. 2018

Kazalo

D 55/2018 Os-3221/18, Stran 2351
Zapuščinska zadeva: po pok. Antonu Hrvatinu, sinu Josipa (Jožeta), vnuku Mateja, roj. leta 1856, nazadnje stanujočem v Hrvatinih, ki je bil razglašen za mrtvega z določenim datumom smrti 1. 9. 1926 (sklep Okrajnega sodišča v Kopru, opr. št. N 63/2016 z dne 20. 12. 2016).
V predmetni zapuščinski zadevi je sodišče ugotovilo, da je bil zapustnik sin Josipa (Jožeta) Hrvatina in vnuk Mateja Hrvatina, roj. pa je bil leta 1856.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. Neznanim dedičem je bil postavljen skrbnik Anton Medved, Šared 28H, 6310 Izola.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 8. 11. 2018