Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2018 z dne 30. 11. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2018 z dne 30. 11. 2018

Kazalo

3033 I 2829/2017 Os-3181/18, Stran 2350
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnika Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, matična št. 1198459000, davčna št. 86279670, Dunajska cesta 20, Ljubljana, zoper dolžnika Viktor Stane Klemen, EMŠO 1502956500159, Dalmatinova ulica 2, Ljubljana – dostava, zaradi izterjave 6.513,57 EUR s pp, sklenilo:
Dolžniku Klemen Viktor Stane, EMŠO 1502956500159, se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Mihael Šuštar, Trubarjeva 24, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 10. 2018