Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2018 z dne 30. 11. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2018 z dne 30. 11. 2018

Kazalo

P 11/2018 Os-3257/18, Stran 2350
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici je v pravdni zadevi tožeče stranke Danila Zadnik, Pregarje 21, 6243 Obrov, ki ga zastopa odvetnik Ivan Ravbar iz Sežane, zoper toženo stranko: 1. Jože Tomažič, Rue Str. Nth Fitzzoy 226, Melbourne, Avstralija, 2. Lili Tomažič, Melbourne, Avstralija, 3. Branko Tomažič, Melbourne, Avstralija, 4. Eda Tomažič, Melbourne, Avstralija in 5. Igor Tomažič, Melbourne, Avstralija, vsi sedaj neznanega bivališča zaradi priposestvovanja lastninske pravice (pcto. 18.642,00 EUR), po predlogu tožeče stranke za postavitev začasnega zastopnika tožencem na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku, tožencem 1. Jožetu Tomažiču, Rue Str. Nth Fitzzoy 226, Melbourne, Avstralija, 2. Lili Tomažič, Melbourne, Avstralija, 3. Branku Tomažiču, Melbourne, Avstralija, 4. Edi Tomažič, Melbourne, Avstralija in 5. Igorju Tomažiču, Melbourne, Avstralija, vsi sedaj neznanega bivališča, s sklepom z dne 14. 11. 2018 postavilo začasnega zastopnika, in sicer odvetnika Damjana Krta, Partizanska cesta 63, 6210 Sežana, ki bo tožence v tem postopku zastopal vse do takrat, dokler toženci ali njihov pooblaščenec ne nastopijo pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da jim je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 15. 11. 2018