Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2018 z dne 30. 11. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2018 z dne 30. 11. 2018

Kazalo

3659. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Brežice, stran 11554.

  
V skladu z 90. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) in na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja na volitvah za člane Občinskega sveta Občine Brežice, ki so bile 18. novembra 2018, Občinska volilna komisija izdaja naslednje
P O R O Č I L O 
o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Brežice 
I. 
Na volitvah 18. novembra 2018 je imelo volilno pravico skupaj 20.464 volivcev. Skupaj je glasovalo 10.399 volivcev ali 50,82 % od vseh volivcev.
II. 
Za volitve članov Občinskega sveta Občine Brežice je bilo oddanih 10.399 glasovnic. Ker so bile prazne oziroma ni bilo moč ugotoviti volje volivca, je bilo 360 glasovnic neveljavnih. Oddanih veljavnih glasovnic za volitve članov občinskega sveta je bilo 10.023.
III. 
Posamezne liste kandidatov v Občini Brežice so dobile naslednje število glasov:
Z. 
št. 
Ime liste
VE 1 
Št. glasov
VE 2 
Št. glasov
VE 3 
Št. glasov
VE 4 
Št. glasov
SKUPAJ 
Št. 
glasov
%
1
NSI – Nova Slovenija – krščanski demokrati
70
82
41
65
258
2,57
2
DeSUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije
193
104
83
251
630
6,29
3
SDS – Slovenska demokratska stranka
741
599
829
448
2617
26,07
4
SD – Socialni demokrati
465
327
236
234
1262
12,57
5
Levica
400
156
93
64
713
7,10
6
Ljudje za ljudi
237
144
187
199
767
7,64
7
ROK – Stranka za razvoj občin in krajev
31
190
77
64
362
3,61
8
Stranka Alenke Bratušek
52
88
49
29
218
2,17
9
SMC – Stranka modernega centra
579
617
286
305
1787
17,80
10
SLS – Slovenska ljudska stranka
99
105
138
148
490
4,88
11
Lista Sonce
264
184
148
338
934
9,30
SKUPAJ
10.039
100
 
Na podlagi izračuna količnika po d'Hondtu pripada posamezni listi naslednje število mandatov (Število mandatov v občini: 30):
Zap. št
Količnik
Št.
Ime liste
1
2614.00
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 
2
1784.00
STRANKA MODERNEGA CENTRA 
3
1307.00
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 
4
1261.00
SOCIALNI DEMOKRATI 
5
934.00
LISTA SONCE 
6
892.00
STRANKA MODERNEGA CENTRA 
7
871.33
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 
8
765.00
Alenka Černelič Krošelj in skupina volivcev 
9
713.00
LEVICA 
10
653.50
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 
11
630.50
SOCIALNI DEMOKRATI 
12
626.00
DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE 
13
594.67
STRANKA MODERNEGA CENTRA 
14
522.80
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 
15
490.00
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 
16
467.00
LISTA SONCE 
17
446.00
STRANKA MODERNEGA CENTRA 
18
435.67
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 
19
420.33
SOCIALNI DEMOKRATI 
20
382.50
Alenka Černelič Krošelj in skupina volivcev 
21
373.43
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 
22
361.00
STRANKA ZA RAZVOJ OBČIN IN KRAJEV 
23
356.80
STRANKA MODERNEGA CENTRA 
24
356.50
LEVICA 
25
326.75
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 
26
315.25
SOCIALNI DEMOKRATI 
27
313.00
DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE 
28
311.33
LISTA SONCE 
29
297.33
STRANKA MODERNEGA CENTRA 
30
290.44
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
31
261.40
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 
32
258.00
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 
33
255.00
Alenka Černelič Krošelj in skupina volivcev 
34
254.86
STRANKA MODERNEGA CENTRA 
 
Pregled števila mandatov po volilnih enotah:
Z. 
št.
Ime liste
VE 1 
Št. 
mandatov
VE 2 
Št. 
mandatov
VE 3 
Št. 
mandatov
VE 4 
Št. 
mandatov
SKUPAJ 
Št. 
mandatov
1
NSI – Nova Slovenija – krščanski demokrati
0
0
0
0
0
2
DeSUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije
1
0
0
1
2
3
SDS – Slovenska demokratska stranka
2
2
4
1
9
4
SD – Socialni demokrati
1
1
1
1
4
5
Levica
1
1
0
0
2
6
Ljudje za ljudi
1
0
0
1
2
7
ROK – Stranka za razvoj občin in krajev
0
1
0
0
1
8
Stranka Alenke Bratušek
0
0
0
0
0
9
SMC – Stranka modernega centra
2
2
1
1
6
10
SLS – Slovenska ljudska stranka
0
0
0
1
1
11
Lista Sonce
1
1
0
1
3
SKUPAJ
9
8
6
7
30
 
Pregled števila glasov in mandatov po volilnih enotah:
VOLILNA ENOTA 1 število mandatov v volilni enoti: 9
Z. 
št.
Ime liste
VE 1 
Št. glasov
%
VE 1 
Št. mandatov
1
NSI – Nova Slovenija – krščanski demokrati
70
2,24
0
2
DeSUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije
193
6,16
1
3
SDS – Slovenska demokratska stranka
741
23,67
2
4
SD – Socialni demokrati
465
14,85
1
5
Levica
400
12,78
1
6
Ljudje za ljudi
237
7,57
1
7
ROK – Stranka za razvoj občin in krajev
31
0,99
0
8
Stranka Alenke Bratušek
52
1,66
0
9
SMC – Stranka modernega centra
579
18,49
2
10
SLS – Slovenska ljudska stranka
99
3,16
0
11
Lista Sonce
264
8,43
1
SKUPAJ
3131
100,00
9
VOLILNA ENOTA 2 Število mandatov v volilni enoti: 8
Z. 
št.
Ime liste
VE 2 
Št. glasov
%
VE 2 
Št. mandatov
1
NSI – Nova Slovenija – krščanski demokrati
82
3,16
0
2
DeSUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije
104
4,01
0
3
SDS – Slovenska demokratska stranka
599
23,07
2
4
SD – Socialni demokrati
327
12,60
1
5
Levica
156
6,01
1
6
Ljudje za ljudi
144
5,55
0
7
ROK – Stranka za razvoj občin in krajev
190
7,32
1
8
Stranka Alenke Bratušek
88
3,39
0
9
SMC – Stranka modernega centra
617
23,77
2
10
SLS – Slovenska ljudska stranka
105
4,04
0
11
Lista Sonce
184
7,09
1
SKUPAJ
2596
100,00
8
VOLILNA ENOTA 3 število mandatov v volilni enoti: 6
Z. 
št.
Ime liste
VE 3 
Št. glasov
%
VE 3 
Št. mandatov
1
NSI – Nova Slovenija – krščanski demokrati
41
1,89
0
2
DeSUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije
83
3,83
0
3
SDS – Slovenska demokratska stranka
829
38,26
4
4
SD – Socialni demokrati
236
10,89
1
5
Levica
93
4,29
0
6
Ljudje za ljudi
187
8,63
0
7
ROK – Stranka za razvoj občin in krajev
77
3,55
0
8
Stranka Alenke Bratušek
49
2,26
0
9
SMC – Stranka modernega centra
286
13,20
1
10
SLS – Slovenska ljudska stranka
138
6,37
0
11
Lista Sonce
148
6,83
0
SKUPAJ
2167
100,00
6
VOLILNA ENOTA 4 število mandatov v volilni enoti: 7
 
Ime liste
VE 4 
Št. glasov
%
VE 4 
Št. mandatov
1
NSI – Nova Slovenija – krščanski demokrati
65
3,03
0
2
DeSUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije
251
11,70
1
3
SDS – Slovenska demokratska stranka
448
20,89
1
4
SD – Socialni demokrati
234
10,91
1
5
Levica
64
2,98
0
6
Ljudje za ljudi
199
9,28
1
7
ROK – Stranka za razvoj občin in krajev
64
2,98
0
8
Stranka Alenke Bratušek
29
1,35
0
9
SMC – Stranka modernega centra
305
14,22
1
10
SLS – Slovenska ljudska stranka
148
6,90
1
11
Lista Sonce
338
15,76
1
SKUPAJ
2141
100,00
7
Na podlagi razdeljenih mandatov posameznim listam po volilnih enotah in ob upoštevanju preštetih referenčnih glasov, ki so jih posamezni kandidati prejeli v posamezni volilni enoti (seznam preferenčnih glasov je v prilogi in je sestavni del tega poročila), so za člane Občinskega sveta Občine Brežice na lokalnih volitvah, ki so bile 18. novembra 2018, bili izvoljeni:
1. v volilni enoti 1, ki obsega območja krajevnih skupnosti: Brežice, Šentlenart in Zakot-Bukošek-Trnje: 
Na listi DeSUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije:
1. Jožica SUŠIN, roj. 8. 2. 1945, Kosovelova 7, 8259 Brežice
Na listi SDS – Slovenska demokratska stranka:
2. Andrej VIZJAK, roj. 6. 8. 1964, Ulica stare pravde 28, 8250 Brežice
3. Vinko OGOREVC, roj. 7. 8. 1952, Brezina 71 B, 8250 Brežice
Na listi SD – Socialni demokrati:
4. Matija KOLARIČ, roj. 29. 3. 1987, Bizeljska cesta 29, 8250 Brežice
Na listi Levica:
5. Aljoša ROVAN, roj. 8. 3. 1969, Župančičeva 17 G, 8250 Brežice
Na listi Ljudje za ljudi:
6. Alenka ČERNELIČ KROŠELJ, roj. 28. 7. 1972, Stiplovškova ulica 18 A, 8250 Brežice
Na listi SMC – Stranka modernega centra:
7. Stanko Tomše, roj. 24. 11. 1968, Ulica Ilije Gregoriča 12, Brežice
8. dr. Tomaž TEROPŠIČ, roj. 22. 12. 1958, Ipavčeva ulica 6, 8250 Brežice
Na Listi Sonce:
9. Jurij PEZDIRC, roj. 6. 8. 1976, Bizeljska cesta 49 E, 8250 Brežice
2. v volilni enoti 2, ki obsega območja krajevnih skupnosti: Cerklje ob Krki, Čatež ob Savi, Jesenice na Dolenjskem, Krška vas, Mrzlava vas, Skopice, Velika Dolina in Velike Malence: 
Na listi SDS – Slovenska demokratska stranka:
1. Mila LEVEC, roj. 28. 11. 1977, Krška vas 42, 8262 Krška vas
2. Aleksander Gajski, roj. 26. 8. 1974, Hrastje 28a, Cerklje ob Krki
Na SD – Socialni demokrati:
3. Bogdan PALOVŠNIK, roj. 28. 8. 1972, Slovenska vas 48 M, 8261 Jesenice na Dolenjskem
Na listi Levica:
4. Peter DIRNBEK, roj. 22. 8. 1975, Cerklje ob Krki 30 B, 8263 Cerklje ob Krki
Na listi ROK – Stranka za razvoj občin in krajev:
5. Marijan ŽIBERT, roj. 10. 6. 1940, Gaj 2, 8261 Jesenice na Dolenjskem
Na listi SMC – SMC – Stranka modernega centra:
6. Igor ZORČIČ, roj. 9. 1. 1978, Velike Malence 49c, 8262 Krška vas
7. Darko UDOVIČ, roj. 5. 8. 1958, Gazice 2B, 8263 Cerklje ob Krki
Na Listi Sonce:
8. Mladen STRNIŠA, roj. 21. 7. 1976, Jesenice na Dolenjskem 7 C, 8261 Jesenice na Dolenjskem
3. v volilni enoti 3, ki obsega območja krajevnih skupnosti: Dobova, Globoko in Kapele: 
Na listi SDS – Slovenska demokratska stranka:
1. Ivan Molan, roj. 5. 7. 1963, Sela pri Dobovi 58, Dobova
2. Tatjana Močan, roj. 17. 10. 1948, Mladinska 3, Dobova
3. Mihael Petančič, roj. 18. 5. 1973, Piršenbreg 33, Globoko
4. Mira ŠULER, roj. 30. 11. 1957, Župelevec 29A, 8254 Globoko
Na listi SD – Socialni demokrati:
5. Martina ŽIVIČ, roj. 10. 7. 1968, Globoko 43, 8254 Globoko
Na listi SMC – Stranka modernega centra:
6. dr. Stanka Preskar, roj. 1. 12. 1961, Globoko 33, Globoko
4. v volilni enoti 4, ki obsega območja krajevnih skupnosti: Artiče, Bizeljsko, Križe, Pečice, Pišece in Sromlje: 
Na DeSUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije:
1. Peter SKRIVALNIK, roj. 27. 1. 1954, Pišece 12 A, 8255 Pišece
Na listi SDS – Slovenska demokratska stranka:
2. Katja Čanžar, roj. 21. 7. 1984, Arnovo selo 32a, Artiče
Na listi SD – Socialni demokrati sta dva kandidata dobila enako število preferenčnih glasov, zato je na podlagi 12. člena ZLV o izvolitvi med njima odločil žreb. Na žrebanju, ki je bilo 19. 11. 2018 v prostorih Občine Brežice, je za člana občinskega sveta določen:
3. Bernardka Ogorevc, roj. 13. 6. 1965, Spodnja Pohanca 14, Artiče
Na listi Ljudje za ljudi:
4. Matejka KMETIČ, roj. 24. 3. 1979, Dramlja 24, 8259 Bizeljsko
Na listi SMC – Stranka modernega centra:
5. Herman Premelč, roj. 27. 9. 1971, Bračna vas 10, Bizeljsko
Na listi SLS – Slovenska ljudska stranka:
6. Miran OMERZEL, roj. 9. 6. 1965, Pavlova vas 70 A, 8255 Pišece
Na Listi Sonce:
7. Ferdo PINTERIČ, roj. 15. 5. 1960, Sromlje 11, 8256 Sromlje.
Št. 041-1/2018
Brežice, dne 21. novembra 2018
Aleksander Zupančič l.r.
Predsednik Občinske volilne komisije 
Občine Brežice