Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2018 z dne 30. 11. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2018 z dne 30. 11. 2018

Kazalo

Št. 6316-11/2018-7 Ob-3335/18, Stran 2331
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, na podlagi 2. in 11. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnost (Uradni list RS, št. 52/16 in 79/17) v zvezi s 15. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnost (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12 – ZPOP-1A in 21/18-ZNOrg) objavlja
popravek 
Javnega razpisa za izbor mentorjev novim mladim raziskovalcem za leto 2019 – pilotni razpis MR+
V Javnem razpisu za izbor mentorjev novim mladim raziskovalcem za leto 2019 – pilotni razpis MR+, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 17/18 z dne 9. 11. 2018, se v 4. točki z naslovom »Pogoji«, prvi stavek drugega odstavka dopolni tako, da se na novo glasi:
»Pogoji za izbor kandidata za mentorja se preverjajo po stanju na dan zaključka javnega razpisa, in sicer pogoje iz prvih dveh alinej prejšnjega odstavka se preverja na podlagi podatkov sistema Sicris, razen citatov kandidatov za mentorje s področja družboslovja in humanistike, ki manjkajoče citate navedejo v prijavnem obrazcu oziroma kot priponko priložijo prijavnemu obrazcu, ostali pogoji pa se preverjajo na podlagi podatkov iz evidenc ARRS«.
Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije