Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2012 z dne 20. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2012 z dne 20. 1. 2012, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

126. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in nalogah delovnih teles Državnega zbora (OdUNDTDZ-2A)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

155. Sklep o določitvi višine žepnine za prosilce za mednarodno zaščito

MINISTRSTVA

127. Pravilnik o vrstah podatkov, ki jih zagotavljajo izvajalci energetskih dejavnosti
128. Pravilnik o merilih za trajanje, primerih in pogojih dopusta državnih tožilcev
129. Pravilnik o lovski izkaznici
130. Pravilnik o kakovosti medice in peneče medice
131. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o razvrščanju in označevanju govejih trupov
132. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o transfernih cenah
133. Pravilnik o spremembah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja dela, družine in socialnih zadev v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
134. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
135. Odredba o določitvi enotnih metodoloških načel, enotnih standardov in standardnih postopkov za zagotovitev enotnosti sistema vodenja zbirk podatkov s področja zdravstvenega varstva

USTAVNO SODIŠČE

136. Odločba o razveljavitvi sodbe Višjega sodišča v Mariboru in sodbe Okrožnega sodišča v Murski Soboti

SODNI SVET

137. Poročilo o izidu glasovanja in izidu volitev članov personalnih svetov sodišč, ki so bile 10. januarja 2012

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

138. Sklep o vzgojnem programu domov za učence s posebnimi potrebami

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

139. Začasna tarifa za prizemeljsko radiodifuzno oddajanje fonogramov v nacionalnih radijskih in televizijskih programih, ki so v javnem in kulturnem interesu RS
140. Stališče preizkušenih davčnikov 1 – obdavčitev dohodkov nastopajočih umetnikov nerezidentov v Republiki Sloveniji

OBČINE

Borovnica

141. Sklep o začasnem financiranju Občine Borovnica v obdobju januar–marec 2012

Cerknica

142. Odlok o ukinitvi Notranjsko-kraškega regionalnega zavoda za turizem Postojna

Črnomelj

143. Pravilnik o dodeljevanju občinske denarne socialne pomoči v Občini Črnomelj
144. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Grosuplje

145. Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v Občini Grosuplje

Kočevje

146. Odlok o obremenjevanju nepremičnega premoženja v lasti Občine Kočevje – služnostne pravice
147. Odlok o spremembah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Kočevje

Ljubljana

148. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2012
149. Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o denarni pomoči
150. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za nadomestne volitve župana Mestne občine Ljubljana v letu 2012

Medvode

151. Sklep o uskladitvi višine enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Medvode

Mozirje

152. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Nova Gorica

153. Odredba o spremembi Odredbe o določitvi javnih parkirišč, na katerih se plačuje parkirnina

Novo mesto

154. Sklep o vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Mestni občini Novo mesto za leto 2012

POPRAVKI

156. Popravek Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Dolenjske Toplice
157. Tehnični popravek Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti