Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2012 z dne 20. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2012 z dne 20. 1. 2012

Kazalo

134. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov, stran 291.

Na podlagi 74. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07 – ZUP-E in 48/09), za izvajanje 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10 in 35/11) ter na podlagi 3. in 4. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07, 112/07, 104/08, 123/08, 21/09, 61/09, 91/09, 3/10, 27/10, 45/10, 62/10, 88/10, 10/11, 45/11, 53/11 in 86/11) izdaja minister za šolstvo in šport
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
1. člen
V Pravilniku o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov (Uradni list RS, št. 106/05, 20/06, 49/06, 55/07, 109/07, 23/08, 61/09, 57/10, 11/11 in 27/11) se v drugem odstavku 2. člena:
Tabela (2) »Tip osebe javnega prava: višja strokovna šola – organizacijska enota, Razpon plačnega razreda: 44–49« spremeni tako, da se:
– doda nov proračunski uporabnik in njegova uvrstitev v plačni razred:
+-------+----------------------+--------+-------------+---------+
|ŠIFRA |NAZIV PRORAČUNSKEGA  |ŠIFRA DM|   IME   | PLAČNI |
|PU   |UPORABNIKA      |    | DELOVNEGA | RAZRED |
|    |           |    |  MESTA  |     |
+-------+----------------------+--------+-------------+---------+
|69884 |Konservatorij za   | B017307| Ravnatelj |  44  |
|    |glasbo in balet    |    |  VSŠOE  |     |
|    |Ljubljana       |    |       |     |
+-------+----------------------+--------+-------------+---------+
Tabela (6) »Tip osebe javnega prava: srednja šola – organizacijska enota, Razpon plačnega razreda: 42–49« spremeni tako, da se:
– iz tabele izbrišejo naslednji proračunski uporabniki in njihove uvrstitve v plačne razrede:
+-------+----------------------+--------+-------------+---------+
|ŠIFRA |NAZIV PRORAČUNSKEGA  |ŠIFRA DM|   IME   | PLAČNI |
|PU   |UPORABNIKA      |    | DELOVNEGA | RAZRED |
|    |           |    |  MESTA  |     |
+-------+----------------------+--------+-------------+---------+
|69868 |Šolski center Krško – | B017314| Ravnatelj |  43  |
|    |Sevnica        |    |  SŠOE   |     |
|    |– Srednja šola    |    |       |     |
|    |Sevnica        |    |       |     |
+-------+----------------------+--------+-------------+---------+
|69469 |Gimnazija Bežigrad–  | B017314| Ravnatelj |  42  |
|    |Mednarodna šola    |    |  SŠOE   |     |
+-------+----------------------+--------+-------------+---------+
– doda nov proračunski uporabnik in njegova uvrstitev v plačni razred:
+-------+----------------------+--------+-------------+---------+
|ŠIFRA |NAZIV PRORAČUNSKEGA  |ŠIFRA DM|   IME   | PLAČNI |
|PU   |UPORABNIKA      |    | DELOVNEGA | RAZRED |
|    |           |    |  MESTA  |     |
+-------+----------------------+--------+-------------+---------+
|69868 |Šolski center Krško – | B017314| Ravnatelj |  42  |
|    |Sevnica        |    |  SŠOE   |     |
|    |– Gimnazija Krško   |    |       |     |
+-------+----------------------+--------+-------------+---------+
– spremeni naziv proračunskega uporabnika, tako da se ta glasi:
+-------+----------------------+--------+-------------+---------+
|ŠIFRA |NAZIV PRORAČUNSKEGA  |ŠIFRA DM|   IME   | PLAČNI |
|PU   |UPORABNIKA      |    | DELOVNEGA | RAZRED |
|    |           |    |  MESTA  |     |
+-------+----------------------+--------+-------------+---------+
|69671 |ŠOLSKI CENTER CELJE  | B017314| Ravnatelj |  44  |
|    |– Srednja šola za   |    |  SŠOE   |     |
|    |gradbeništvo in    |    |       |     |
|    |varovanje okolja   |    |       |     |
+-------+----------------------+--------+-------------+---------+
|69671 |ŠOLSKI CENTER CELJE  | B017314| Ravnatelj |  47  |
|    |– Srednja šola za   |    |  SŠOE   |     |
|    |strojništvo,     |    |       |     |
|    |mehatroniko      |    |       |     |
|    |in medije       |    |       |     |
+-------+----------------------+--------+-------------+---------+
|69671 |ŠOLSKI CENTER CELJE  | B017314| Ravnatelj |  45  |
|    |– Srednja šola za   |    |  SŠOE   |     |
|    |kemijo, elektrotehniko|    |       |     |
|    |in računalništvo   |    |       |     |
+-------+----------------------+--------+-------------+---------+
2. člen
Uvrstitve v plačne razrede se za vsako delovno mesto direktorja izvedejo ob nastopu novega mandata.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-84/2011
Ljubljana, dne 16. januarja 2012
EVA 2011-3311-0075
dr. Igor Lukšič l.r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost