Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2012 z dne 20. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2012 z dne 20. 1. 2012

Kazalo

, Stran 151
Drugo preklicujejo
Brajić Alja, Belokranjska ulica 12, Ljub­ljana, preklic potrdila o opravljenem strokovnem izpitu za magistro farmacije, izdalo Ministrstvo za zdravje, leta 2007. gnj-325262 Bufon Jakončič Nataša, Pod kostanji 26, Ljub­ljana, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu, izdano na ime Nataša Bufon Jakončič, izdajatelj Ministrstvo za šolstvo in šport, leto izdaje 2004. gnw-325274 Čerin Špela, Dežmanova ulica 4, Lesce, študentsko izkaznico, št. 20050048, izdala Univerza v Ljub­ljani, Pravna fakulteta. gnf-325266 Čugalj Aljoša, Lajovčeva ulica 5, Ljub­ljana - Polje, študentsko izkaznico, št. 19485977, izdala Ekonomska fakulteta Ljub­ljana. gni-325217 Fatur Katarina, Podgrad 22 B, Podgrad, študentsko izkaznico, št. 18040014, izdala Filozofska fakulteta v Ljub­ljani. gnz-325221 Fatur Katarina, Podgrad 22 B, Podgrad, študentsko izkaznico, št. 71070919, izdala Biotehniška fakulteta v Ljub­ljani. gny-325222 Ferkulj Maja, Fabianijeva ulica 15, Ljub­ljana, študentsko izkaznico, št. 19465278, izdala Ekonomska fakulteta v Ljub­ljani. gnb-325220 Fundacija Sursum, Jamova cesta 18, Ljub­ljana, štampiljko pravokotne oblike, z vsebino, Fundacija Sursum Ljub­ljana, napisano vodoravno z malimi tiskanimi črkami, modre barve. gnx-325248 FÜRST d.o.o., Cesta v Log 19, Bistrica ob Dravi, dovolilnico za mednarodni prevoz stvari oznaka 112/01 za Belorusijo-univerzalno št. 1791168, leto 2011. gne-325192 Gornik Eva, Podgorska ulica 11C, Kočevje, študentsko izkaznico, št. 22110076, izdala Fakulteta za šport. gnz-325271 Kovač Jasna, Vitan 29, Kog, študentsko izkaznico, št. 71119002, izdala Biotehniška fakulteta v Ljub­ljani. gnv-325225 Kuk Gregor, Gorica pri Šmartnem 35B, Celje, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500006974000, izdajatelj Cetis Celje. gnm-325259 Lah Boštjan Transport, d.o.o., Ulica 8. februarja 62, Miklavž na Dravskem polju, licenco, številka 006599, za vozilo M.A.N. 18.513 FLS, registrska številka MB J5-69D. gnc-325269 Lakota Ivan, Polje 371, Ljub­ljana, izkaznico vojnega veterana, št. 6029, izdana 21. 11. 2003. gnk-325261 Manić Dragoljub, Levstikova 26, Trebnje, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500025592001. gnl-325260 Mežnar Sašo, Štajerska ulica 3, Kamnik, študentsko izkaznico, št. 63070201, izdala Univerza v Ljub­ljani. gnr-325254 Miroslav Pečovnik s.p., Ulica pod gradom 31, Radlje ob Dravi, izvod licence skupnosti, št. 009162/003, izdana pri OZS, 8. 7. 2011, z veljavnostjo do 16. 4. 2013. gni-325263 Petrič Katja, Ažbetova 7, Ljub­ljana, potrdilo o vpisu v register št. 407, za letalo z reg. oznako S5-DTT, tip Cessna 150G, izdalo Ministrstvo za promet. gnw-325249 Pipp Ema, Trnjava 5b, Lukovica, dijaško izkaznico, izdala Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljub­ljana, št. 1007487. gnh-325239 Pivk Teja, Brod 12, Logatec, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Jurija Vege Idrija. gnp-325256 Ploj d.o.o., Zagrebška cesta 24, Maribor, potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti za pridobitev licence v cestnem prometu , izdano na ime Bojan Ploj, izdajatelj Ministrstvo za promet, št. 609689, izdano leta 1997. gnq-325209 SBS trgovina d.o.o., Kočevska cesta 20, Škofljica, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500018716000, izdajatelj Cetis d.d., na ime Slanc Matej. gnr-325229 SU-MI DDM d.o.o., Matjaževa ulica 5, Ljub­ljana, nalepka za licenco, za avto LJ - TD 444. gnn-325237 Šepec Anton, Mačji Dol 22, Trebnje, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500021105010 izdal Cetis. gnq-325230 Topalovič Saša Bojan, Ratež 43B, Brusnice, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500016699003, izdajatelj Cetis d.d. gnu-325251 Vrečko Nina, Kamnogoriška cesta 47, Ljub­ljana, študentsko izkaznico, št. 37000895, izdala Veterinarska fakulteta. gnx-325198 Zadravec Jasmina, Nedelica 97, Turnišče, dijaško izkaznico, izdala Ekonomska šola Murska Sobota. gng-325215 Zveza bibliotekarskih društev, Turjaška ulica 1, Ljub­ljana, štampiljko okrogle oblike, z napisom Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, št. 2. gnv-325275

AAA Zlata odličnost