Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2012 z dne 20. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2012 z dne 20. 1. 2012

Kazalo

, Stran 151
Spričevala preklicujejo
Ahmetović Haris, Cerej 36, Ankaran - Ankarano, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje poklicne in strokovne šole Bežigrad Ljub­ljana, izdana leta 2008, 2009, 2010. gnu-325226 Antolinc Rok, Pongrac 112, Griže, spričevalo 3. letnika Srednje šole za storitvene dejavnosti in logistiko, št. IV-B/2987, izdano leta 2011. gny-325197 Čarni Saša, Tomšičeva ulica 5, Murska Sobota, indeks, št. 18040764, izdala Filozofska fakulteta. gnc-325219 Džajić Aleksandar, Ulica Andreja Kumarja 16, Ljub­ljana, spričevalo 7., 8. in 9. razreda OŠ Trnovo, izdano leta 2006–2008. gnl-325264 Džajić Aleksandar, Ulica Andreja Kumarja 16, Ljub­ljana, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje zdravstvene šole, izdana leta 2009, 2010 in 2011. gnk-325265 Fotivec Beno, Travniška ul. 8, Turnišče, spričevalo 3. in 4. letnika Dvojezične srednje šole Lendava, izdani leta 2002 in 2003. gni-325238 Gorjanc Marko, Kranjska cesta 27F, Kranj, diplomo Pravne fakultete, leto izdaje 1998, št. 205/98. gnx-325273 Gorjup David, Zbelovo 43, Loče pri Poljčanah, spričevalo 2. letnika Srednje šole za storitvene dejavnosti in logistiko, izdano leta 2011. gne-325242 Hrovat Štefka, Marinča vas 1 a, Zagradec, spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije Josipa Jurčiča Ivančna Gorica, izdano leta 1984, izdano na ime Rošelj Štefka. gnd-325193 Jakšić Andreja, Sp. Velovlek 35, Ptuj, indeks, št. 11090240160, izdan na priimek Vilčnik, izdala Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor, leto izdaje 2008. gny-325272 Konjar Marja, Tkalska pot 6, Kamnik, spričevalo o zaključnem izpitu Srednješolskega centra Rudolfa Maistra, izdano leta 1979. gnb-325199 Kosanec Anže, Za vasjo 26, Ljub­ljana, spričevalo 4. letnika Srednje biotehniške šole Naklo, izdano leta 2010. gnd-325268 Krek Ines, Vrba 17, Žirovnica, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje frizerske šole Ljub­ljana. gnd-325243 Ledinek Katja, Pivola 24, Hoče, spričevalo 1. letnika Srednje šole za oblikovanje Maribor, izdano leta 2011. gns-325203 Mahič Verbija, Koroška cesta 5, Tržič, spričevalo 5. razreda Prevzgojnega doma Radeče, izdano leta 1998. gnx-325223 Majcen Aleš, Melinci 166, Beltinci, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje poklicne in tehniške šole Murska Sobota, št. 2002-S-026, izdano leta 2002. gnt-325202 Meglič Anita, Lom pod Storžičem 11, Tržič, spričevalo 1. letnika Srednjega biotehničnega centra Ljub­ljana, izdano leta 2004. gnk-325211 Novak Jaka, Mengeška cesta 11, Trzin, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Gimnazije Moste. gne-325267 Perić Igor, Pod vinogradi 5, Straža, diplomo Ekonomske šole Novo mesto, Višje strokovne šole, izdana leta 2006. gnq-325255 Potočar Borut, Turkova ulica 3, Novo mesto, spričevalo 1. letnika Srednje elektro šole Krško, izdano leta 1987. gny-325201 Sekavčnik Petra, Navrški vrh 3A, Ravne na Koroškem, spričevalo - letno 1. in 2. letnika Srednje strokovne zdravstvene šole Slovenj Gradec, izdani leta 2003, 2004. gnz-325200 Suhadolnik Bahun, Tomišelj 42h, Ljub­ljana, indeks, št. 13050110684, izdala BIC Ljub­ljana, leto izdaje 2011. gno-325232 Šturm Barbara, Šmihel pod Nanosom 33A, Postojna, indeks, št. 11070277, izdala Univerza v Ljub­ljani, Zdravstvena fakulteta, leto izdaje 2009. gnm-325213 Trivković Slavica, Slomškova ulica 11, Ljub­ljana, diplomo Srednje ekonomske šole Boris Kidrič v Ljub­ljani, izdana leta 1989. gnh-325218 Varošanec Gregor, Zadobrovška cesta 29, Ljub­ljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole tehniških strok Šiška v Ljub­ljani, izdano leta 1996. gnb-325195 Veber Rudolf, Pernovo 30, Žalec, spričevalo - zaključno Gradbenega šolskega centra Borisa Kraigherja Maribor, št. 18/75, izdano leta 1976. gnw-325224 Višnjar Mojca, Škale 82C, Velenje, spričevalo 1. letnika Gimnazije Velenje, št. 1203, izdano leta 1998. gnb-325245 Višnjar Mojca, Škale 82C, Velenje, spričevalo 2. letnika Gimnazije Velenje, št. 1203, izdano leta 1999. gnz-325246 Višnjar Mojca, Škale 82C, Velenje, spričevalo 3. letnika Gimnazije Velenje, št. 1203, izdano leta 2000. gny-325247 Volk Martina, Budihni 11, Dornberk, spričevalo 3. letnika Srednje frizerske šole Ljub­ljana, izdano leta 1995. gnn-325233 Zabukovec Tatjana, Velika Ilova gora 15, Videm - Dobrepolje, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole Josipa Jurčiča Ivančna Gorica, št. 74, izdano leta 1992, izdano na ime Jerič Tatjana. gnv-325204

AAA Zlata odličnost