Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2012 z dne 20. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2012 z dne 20. 1. 2012

Kazalo

Št. 406-1/2011/62 Ob-1125/12 , Stran 123
Št. 406-1/2011/62 Ob-1125/12
Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, ki jo zastopa direktor Franc Dolenc, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) objavlja
javno dražbo
za prodajo osebnih vozil
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe in prodajalca: Agencija za pošto in elektronske komunikacije, Stegne 7, 1000 Ljub­ljana. 2. Predmet prodaje je: Vozilo 1: – osebni avtomobil: znamka TOYOTA, tip ACA21L-AWMNKW(1A), RAV 4/2.0, – registrska številka: vozilo odjavljeno iz prometa, – leto izdelave: 2000, – datum prve registracije: 8. 12. 2000, – vrsta goriva: bencin 95, – število sedežev: 5, – barva vozila: siva-kovinska, – identifikacijska št.: JTEHH20VX00026703, – delovna prostornina motorja: 1.998 ccm, – moč motorja: 110kW, – tip motorja: 1AZFE, – oblika ali namen karoserije: osebni terenski, – št. prevoženih km: cca 125.000 km, – vozilo izkazuje pričakovano fizično zastaranje, bilo je redno vzdrževano in ima standardno opremo. Vozilo 2: – osebni avtomobil: znamka TOYOTA, tip ACA21L-AWMNKW(1A), RAV 4/2.0, – registrska številka: vozilo odjavljeno iz prometa, – leto izdelave: 2000, – datum prve registracije: 8. 12. 2000, – vrsta goriva: bencin 95, – število sedežev: 5, – barva vozila: siva-kovinska, – identifikacijska št.: JTEHH20V300031645, – delovna prostornina motorja: 1.998 ccm, – moč motorja: 110kW, – tip motorja: 1AZFE, – oblika ali namen karoserije: osebni terenski, – št. prevoženih km: cca 130.000 km, – vozilo izkazuje pričakovano fizično zastaranje, bilo je redno vzdrževano in ima standardno opremo. Vozilo 2: 3. Pogoji prodaje na javni dražbi: Vrednost vozil je bila ocenjena na podlagi izvedeniškega mnenja oktobra 2011 in predstavlja začetno izklicno ceno. Vsako izmed vozil se bo dražilo posebej. Vozilo se bo prodalo dražitelju, za katerega bo komisija ugotovila, da je ponudil najvišjo ceno. Po plačilu celotne kupnine in po poravnavi stroškov se bo kupcu vozilo izročilo. Račun se kupcu izda v roku treh delovnih dni po sklenitvi prodajne pogodbe. Celotno kupnino je kupec dolžan plačati v roku 8 dni po izdaji računa. 4. Izklicna cena: – za vozilo 1: 4.500,00 EUR, – za vozilo 2: 4.450,00 EUR, 5. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja kupnine je 50 EUR. 6. Način in rok plačila kupnine: kupnino bo kupec poravnal v roku 8 dni po podpisu pogodbe. Plačilo celotne kupnine v prej navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. Stroške prepisa vozil plača kupec. 7. Drugi pogoji: – vsak izmed avtomobilov je naprodaj po načelu »videno–kupljeno«; – izbrani dražitelj je dolžan v roku 3 dni po končani dražbi skleniti z naročnikom prodajno pogodbo; – če izbrani dražitelj ne sklene prodajne pogodbe v predpisanem roku, je postopek javne dražbe razveljavljen, vplačano varščino pa prodajalec zadrži; – kupec mora prevzeti avtomobil v roku 8 dni od plačila celotne kupnine; – vse stroške v zvezi s pogodbo oziroma prepisom vozila poravna kupec. 8. Pogoji za udeležbo na dražbi: – na javni dražbi lahko sodelujejo domače in tuje pravne in fizične osebe, ki pred začetkom javne dražbe za vsako izmed vozil, pri dražbi katerega želijo sodelovati, ki vplačajo varščino v višini 10 % izklicne cene, katero nakažejo na podračun pri UJP 01100-6370284040, z obveznim sklicem na št. 01-2012; – dražitelji se morajo pred pričetkom javne dražbe izkazati s potrdilom o plačani varščini v znesku 10 % izklicne cene posameznega vozila. Neuspelim dražiteljem se bo varščina vrnila v roku 8 dni po opravljeni javni dražbi brez obresti, najugodnejšemu dražitelju pa se varščina všteje v kupnino; – če kupec ne poravna celotne kupnine v roku 8 dni od izstavitve računa, prodajalec obdrži varščino in se ta ne všteje v kupnino, temveč je kupec dolžan plačati celotno kupnino; – prodajalec je na podlagi te javne dražbe zavezan k sklenitvi prodajne pogodbe z uspelim dražiteljem. 9. Kraj in čas dražbe: javna dražba bo potekala v četrtek, dne 9. 2. 2012 ob 14. uri, v prostorih Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, Stegne 7, 1000 Ljub­ljana. 10. Dodatne informacije Vozila si je mogoče ogledati dne 1. 2. 2012 od 9. do 11. ure, na parkirnem prostoru prodajalca. Besedilo dražbe je objavljeno tudi na spletni strani Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije www.apek.si, v rubriki Razpisi. Dodatne informacije v zvezi s potekom javne dražbe dobite na tel. 01/583-63-00.
Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti