Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2012 z dne 20. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2012 z dne 20. 1. 2012

Kazalo

150. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za nadomestne volitve župana Mestne občine Ljubljana v letu 2012, stran 312.

Na podlagi 23. in 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 105/08 – odl. US, 11/11 in 28/11 – odl. US) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 13. seji dne 16. januarja sprejel
S K L E P
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za nadomestne volitve župana Mestne občine Ljubljana v letu 2012
1. člen
S tem sklepom se določijo upravičenci in kriteriji za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za nadomestne volitve župana Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: MOL) v letu 2012.
2. člen
Stroški volilne kampanje za nadomestne volitve župana ne smejo preseči 0,25 eura na posameznega volilnega upravičenca v MOL. Če pride do drugega kroga glasovanja, se stroški volilne kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidirata, lahko povečajo še za 0,15 eura na posameznega volilnega upravičenca v MOL.
3. člen
Organizatorji volilne kampanje za nadomestne volitve župana, katerih kandidati so dosegli najmanj 10 % od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,12 eura za vsak dobljeni glas. Če pride na nadomestnih volitvah župana do drugega kroga glasovanja, sta kandidata, ki kandidirata v drugem krogu, upravičena do povračila stroškov le na osnovi dobljenih glasov v tem krogu. Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila mestnemu svetu in računskemu sodišču.
4. člen
Organizatorju volilne kampanje za nadomestne volitve župana se na njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna MOL 30. dan po predložitvi poročila mestnemu svetu in računskemu sodišču.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-19/2011-2
Ljubljana, dne 16. januarja 2012
Podžupan
v začasnem opravljanju funkcije župana
Mestne občine Ljubljana
Aleš Čerin l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti