Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2012 z dne 20. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2012 z dne 20. 1. 2012

Kazalo

Št. 4/2012 Ob-1141/12 , Stran 127
Št. 4/2012 Ob-1141/12
Svet zavoda Osnovna šola Ferda Vesela Šentvid pri Stični, Šentvid 46, 1296 Šentvid pri Stični, na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11) razpisuje delovno mesto ravnatelja/ravnateljice. Kandidat/kandidatka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11). Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Izbrani kandidat/kandidatka bo imenovan za dobo 5 let. Predviden začetek dela bo dne 1. 9. 2012. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju; potrdilo sodišča o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev s priloženo izjavo, da pri katerem koli drugem sodišču zoper njega ni uveden kazenski postopek in potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost) ter program vodenja zavoda s kratkim življenjepisom pošljite v osmih dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovna šola Ferda Vesela Šentvid pri Stični, Šentvid 46, 1296 Šentvid pri Stični, s pripisom »Prijava na razpis ravnatelja/ravnateljice«. Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Osnovna šola Ferda Vesela Šentvid pri Stični

AAA Zlata odličnost