Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2012 z dne 20. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2012 z dne 20. 1. 2012

Kazalo

147. Odlok o spremembah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Kočevje, stran 310.

Na podlagi 103. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10) in 27. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 – popr., 73/02, 117/02, 43/03 in 44/05) je Občinski svet Občine Kočevje na 12. redni seji dne 10. 1. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Kočevje
1. člen
V Odloku o kategorizaciji občinskih cest v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 52/09) se v 4. členu številka »171100«, zapisana v tabeli pod zaporedno številko 10 nadomesti s številko »172000«, številka »171101«, zapisana v tabeli pod zaporedno številko 10.1 pa s številko »172001«.
2. člen
V 6. členu se številka »171100«, zapisana v tabeli pod zaporednimi številkami 10.1, 11.1, 13.1, 15.1, 16.1, 17.1 in 18.1 nadomesti s številko »172000«.
3. člen
V 7. členu odloka se številka »171100«, zapisana v tabeli pod zaporednimi številkami 66.1, 66.2, 66.3, 66.4, 66.5, 66.6, 67.1, 67.2, 67.3, 67.4, 67.5, 67.6, 67.7, 67.8, 67.9, 70.2 in 70.3 nadomesti s številko »172000«.
Številka »17«, zapisana v tabeli pod zaporedno številko 19.5 se nadomesti s številko »16«, številka »154« pa s številko »100«.
Številka »77.266, zapisana v tabeli v zadnji vrstici se nadomesti s številko »77.212«.
34. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97 in 113/09) pridobljeno soglasje Direkcije Republike Slovenije za ceste številka 37162-3/2011-333(507) z dne 23. 9. 2011.
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 7-1/2008-1302
Kočevje, dne 11. januarja 2012
Župan
Občine Kočevje
dr. Vladimir Prebilič l.r.

AAA Zlata odličnost