Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2012 z dne 20. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2012 z dne 20. 1. 2012

Kazalo

Dn 8000014887/2011 Os-5915/11 , Stran 149
Dn 8000014887/2011 Os-5915/11
Okrajno sodišče v Lenartu, višji pravosodni sodelavec II Marija Gumzar, je v zemljiško­knjižni zadevi predlagatelja Martina Doma, Tišinska ulica 4, Murska Sobota, ki ga zastopa Boris Štefanec, odvetnik v Murski Soboti, zaradi izbrisa izvedene pravice (izbrisa stare hipoteke), pod Dn 8000014887/2011 dne 9. 12. 2011 izdalo sklep o začetku postopka za izbris stare hipoteke, vknjižene pri parcelni številki 2689/0 in parcelni številki 2688/2, obe k.o. 105 – Murska Sobota, lastnik: Martina Doma, roj. 13. 2. 1942, Tišinska ulica 4, Murska Sobota, do celote, v korist upnikov Marija Buderla, Tomšičeva ulica 4, Murska Sobota in Anton Bunderla, Tomšičeva ulica 4, Murska Sobota, v znesku 485.650,00 din, vpisane z naslednjo vsebino: (vloženo 16. 10. 1987, Dn št. 2732/87) Po sklepu o izvršbi z dne 4. novembra 1987, opr. št. I 656/87-2, se na podlagi pravno. sodbe TS Murska Sobota – enota v Murski Soboti z dne 20. 11. 1985, opr. št. P 347/85 v zvezi s sodbo VS v Mariboru z dne 21. 10. 1986, opr. št. Cp 1308/85-3, na predlog upnikov Bunderla Antona in Marije, oba iz Murske Sobote, Tomšičeva ulica 4, dovoljuje zoper dolžnika za zavarovanje denarne terjatve upnikov, in sicer na glavnici din 485.650,00 s 7,5 % obrestmi od 4. 4. 1985 do 4. 8. 1985, z 72 % obrestmi od 5. 8. 1985 do 30. 9. 1985, s 63 % obrestmi od 1. 10. 1985 do 19. 11. 1985, s 64 % obrestmi od 20. 11. 1985 do 31. 1. 1986, z 71 % obrestmi od 1. 2. 1986 do 31. 3. 1986, s 76 % obrestmi od 1. 4. 1986 do 30. 6. 1986, s 56 % obrestmi od 1. 7. 1986 do 31. 12. 1986, z 61 % obrestmi od 1. 1. 1987 do 31. 3. 1987, s 84 % obrestmi od 1. 4. 1987 do 30. 6 1987, s 95 % obrestmi od 1. 7. 1987 do 30. 9. 1987 in od 1. 10. 1987 s 134 % obrestmi ter nadalje s takšnimi obrestmi, po katerih se v kraju izpolnitve obrestujejo hranilne vloge, vezane brez določenega namena za več kot leto dni, pravdnih stroškov v znesku din 58.200,00, stroškov izvršbe I 519/87 v znesku din 25.206,00 in stroškov tega predloga v znesku din 5.456,00, izvršba z vknjižbo zastavne pravice pri dolžniku Doma Martinu lastni 1/2. Poziva se hipotekarna upnika oziroma njune pravne naslednike, da v treh mesecih od objave tega oklica vložijo ugovor proti izbrisu stare hipoteke.
Okrajno sodišče v Lenartu dne 9. 12. 2011

AAA Zlata odličnost