Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2012 z dne 20. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2012 z dne 20. 1. 2012

Kazalo

Ob-1128/12 , Stran 127
Ob-1128/12
Svet Vrtca dr. France Prešeren na podlagi 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96) ter v skladu s svojim sklepom, sprejetim na seji dne 13. 1. 2012, razpisuje delovno mesto ravnatelja/ravnateljice. Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati splošne zakonske in posebne pogoje skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB-5) in Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 36/08, 58/09-H, 64/09 – pop., 65/09 – pop.). Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5. let. Predviden začetek dela je maj 2012. Kandidati morajo predložiti naslednja dokazila o izpolnjevanju z zakonom zahtevanih pogojev (obvezna dokazila): – potrdila o izobrazbi, – potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev, – potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, – program vodenja zavoda. Kandidati naj skupaj z obveznimi dokazili posredujejo tudi: – kratek življenjepis in – dosedanje delovne izkušnje. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/kandidatke, ki bodo predložili tudi dokazila o pedagoških, vodstvenih, organizacijskih in drugih sposobnostih za uspešno vodenje zavoda. Pisne prijave z dokazili pošljite v 8 dneh od objave razpisa v zaprti kuverti, na naslov: Svet Vrtca dr. France Prešeren, Erjavčeva 29, Ljub­ljana, s pripisom »Razpis za ravnatelja/ravnateljico«. O izbiri bodo prijavljeni kandidati obveščeni v zakonitem roku.
Svet Vrtca dr. France Prešeren

AAA Zlata odličnost