Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2012 z dne 20. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2012 z dne 20. 1. 2012

Kazalo

I 84/2011 Os-5782/11 , Stran 150
I 84/2011 Os-5782/11
Okrajno sodišče v Trbovljah je v izvršilni zadevi upnika Javni jamstveni in preživninski sklad Republike Slovenije, Kotnikova ulica 28, Ljub­ljana, zoper dolžnika: Boris Zalaznik, Novi log 19c, Hrastnik, zaradi izterjave 3.410,080 EUR s pripadki, sklenilo: dolžniku Borisu Zalaznik, Novi log 19c, Hrastnik, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasna zastopnica. Za začasno zastopnico se postavi Janja Omahne, Okrajno sodišče v Trbovljah, Trg revolucije 11, Trbovlje. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Trbovljah dne 10. 11. 2011

AAA Zlata odličnost