Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2012 z dne 23. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2012 z dne 23. 1. 2012, Kazalo


MINISTRSTVA

158. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Tolmin (2011–2020)
159. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Most na Soči (2011–2020)
160. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Bled (2011–2020)
161. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Kokra (2011–2020)
162. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Ravnik (2011–2020)
163. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Čemšenik-Kolovrat (2011–2020)
164. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Menišija (2011–2020)
165. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Javornik (2011–2020)
166. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Logatec-Zagora (2011–2020)
167. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Vrbovec (2011–2020)
168. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Draga (2011–2020)
169. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Trebnje I (2011–2020)
170. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Stari trg (2011–2020)
171. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Senovo (2011–2020)
172. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Zreče (2011–2020)
173. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Podčetrtek (2011–2020)
174. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Ruše (2011–2020)
175. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Ribnica na Pohorju (2011–2020)
176. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Zahodno Goričko (2011–2020)
177. Pravilnik o izvajanju pomoči v primeru tranzita tujca, ki se prisilno odstranjuje po zračni poti
178. Pravilnik o spremembah Pravilnika o zaračunavanju stroškov pri izvrševanju pravice posameznika do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki
179. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o rednih dovoljenjih za biocidne proizvode
180. Odredba o sprejemu višješolskega študijskega programa Policist
181. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v decembru 2011
182. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v letu 2011
202. Znesek minimalne plače

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

183. Sklep o vzgojnem programu za dijaške domove

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

184. Posebni tarifni del Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji

OBČINE

Ajdovščina

185. Pravilnik o subvencioniranju obrestne mere za najete stanovanjske kredite v Občini Ajdovščina

Krško

186. Sklep o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene m2 stanovanjske površine, ki služi za določitev vrednosti stavbnega zemljišča, stroškov komunalnega urejanja in o določitvi vrednosti elementov za izračun valorizirane vrednosti stanovanjske hiše oziroma stanovanja v občini Krško

Log-Dragomer

187. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Občine Log - Dragomer in Okoljskega poročila za Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Log - Dragomer

Murska Sobota

188. Sklep o vrednosti točke za odmero občinske takse

Piran

189. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Piran
190. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Pomorski muzej Sergej Mašera Piran
191. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Obalne galerije Piran
192. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Piran

Renče-Vogrsko

193. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Renče - Vogrsko

Ribnica

194. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče«

Rogatec

195. Sklep o indeksiranju obračunskih stroškov posameznih vrst komunalne opreme na enoto mere za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Rogatec

Semič

196. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za del območja Proizvodno servisne cone Vrtača (sedma dopolnitev)

Sevnica

197. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za most čez reko Savo pri naselju Log in izvennivojsko križanje ceste z železnico

Slovenska Bistrica

198. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za naselje Tirgot – Sernčeva ulica

Slovenske Konjice

199. Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Savinjske regije

Sveti Jurij ob Ščavnici

200. Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti društev in zveze kulturnih društev na področju ljubiteljske kulture v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici
201. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2012 v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti