Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2012 z dne 20. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2012 z dne 20. 1. 2012

Kazalo

142. Odlok o ukinitvi Notranjsko-kraškega regionalnega zavoda za turizem Postojna, stran 299.

Na podlagi Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), Odloka o ustanovitvi Notranjsko-kraškega regionalnega zavoda za turizem Postojna (Uradni list RS, št. 13/03), Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 58/10), Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07 in 54/10), Statuta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina, št. 62 – uradno prečiščeno besedilo), Statuta Občine Bloke (Uradni list RS, št. 65/07 in 54/10) in Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07 in 53/10), so Občinski svet Občine Cerknica na 6. redni seji dne 30. 6. 2011, Občinski svet Občine Pivka na 8. redni seji dne 5. 10. 2011, Občinski svet Občine Loška dolina na 8. redni seji dne 15. 12. 2011, Občinski svet Občine Bloke na 7. redni seji dne 17. 11. 2011 in Občinski svet Občine Postojna na 7. seji dne 19. 12. 2011 sprejeli
O D L O K
o ukinitvi Notranjsko-kraškega regionalnega zavoda za turizem Postojna
1. člen
S tem odlokom, ki ga v enakem besedilu sprejmejo občinski sveti občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke (v nadaljnjem besedilu: ustanoviteljice) se sprejema odločitev o prenehanju delovanja javnega zavoda zaradi ukinitve.
Notranjsko-kraški regionalni zavod za turizem Postojna, Ljubljanska cesta 2, 6230 Postojna, ki je bil 25. 3. 2003 vpisan v sodni register Okrožnega sodišča v Kopru, pod vložno številko srg: 200300160, preneha delovati z dnem uveljavitve tega odloka.
2. člen
Z uveljavitvijo tega odloka za zaposlene in za organe javnega zavoda nastopijo posledice v skladu z zakonom.
3. člen
Sredstva, ki so na računu javnega zavoda ob uveljavitvi tega odloka, se po plačilu obveznosti prenesejo na ustanoviteljice, in sicer v enakih deležih, ki so kot sofinancerski deleži določeni v statutu zavoda (Občina Postojna – 39,6 %, Občina Cerknica – 28,8 %, Občina Pivka – 17,0 %, Občina Loška dolina – 10,2 % in Občina Bloke 4,4 %).
4. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi Notranjsko-kraškega regionalnega zavoda za turizem Postojna (Uradni list RS, št. 13/03).
5. člen
Ta odlok prične veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-30/2011
Postojna, dne 19. decembra 2011
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.
Št. 322-1-0002/2007
Cerknica, dne 28. decembra 2011
Župan
Občine Cerknica
Marko Rupar l.r.
Št. 9000-8/2011
Pivka, dne 28. decembra 2011
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.
Št. 007-4/2011
Loška dolina, dne 28. decembra 2011
Župan
Občine Loška dolina
Janez Komidar l.r.
Št. 322-022/2011
Nova vas, dne 28. decembra 2011
Župan
Občine Bloke
Jože Doles l.r.

AAA Zlata odličnost