Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2012 z dne 20. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2012 z dne 20. 1. 2012

Kazalo

D 161/2011 Os-5879/11 , Stran 150
D 161/2011 Os-5879/11
Pred tukajšnjim sodiščem je v teku zapuščinski postopek po pok. Modrijan Srečku, roj. 13. 1. 1944, EMŠO: 1301944500085, DŠ.: 24499021, drž. Republike Slovenije, upokojencu, samskem, nazadnje stanujočem na naslovu Seča 83a, Portorož in umrlem dne 18. 5. 2011. Zapustil je pismeno oporoko, iz katere je razvidno, da je imel poleg dveh sester še hči z imenom Tina, ostali njeni podatki pa niso znani. Zapustnik je bil lastnik naslednjega premoženja: a) solastniškega deleža do 1/24 nepremičnine, ID znak 2015-88/2, k.o. Gorenji Logatec, b) solastniškega deleža do 40/960 nepremičnine, ID znak 2000-291/2, k.o. Zaplana, c) solastniškega deleža do 40/960 nepremičnine, ID znak 2000-132/0, k.o. Zaplana, č) solastniškega deleža do 40/960 nepremičnine, ID znak 2000-127/4, k.o. Zaplana, d) solastniškega deleža do 1/2 nepremičnine, ID znak 2631-7643/3, k.o. Portorož, e) denarnih sredstev na transakcijskem računu pri Banki Koper d.d. in varčevalnega računa pri Banki Koper d.d., f) denarnih sredstev na transakcijskem računu pri banki Hypo Group Alpe Adria Bank d.d. in vezanih sredstev pri banki Hypo Group Alpe Adria Bank d.d., g) 3 delnic Mercator poslovni sistem, 10 delnic Istrabenz G, 2 delnic Aerodrom Ljub­ljana G. Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustnikovi hčerki. Zato pozivamo zapustnikovo hči Tino, da se priglasi sodišču v roku enega leta od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi znanih podatkov, v skladu z Zakonom o dedovanju.
Okrajno sodišče v Piranu dne 16. 12. 2011

AAA Zlata odličnost