Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2012 z dne 20. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2012 z dne 20. 1. 2012

Kazalo

133. Pravilnik o spremembah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja dela, družine in socialnih zadev v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov, stran 291.

Na podlagi 74. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07 – ZUP-E in 48/09) za izvajanje 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 94/10 – ZIU, 107/10 in 35/11 – ORZSPJS49a) ter 3. in 4. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07 in 112/07, 104/08, 123/08, 21/09, 61/09, 91/09, 3/10, 27/10, 45/10, 62/10, 88/10, 10/11, 45/11 in 53/11) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja dela, družine in socialnih zadev v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
1. člen
V Pravilniku o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja dela, družine in socialnih zadev v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov (Uradni list RS, št. 106/05, 57/06, 22/07 in 81/08, 103/08, 1/11, 35/11 in 69/11) se v drugem odstavku 2. člena v tabeli »Tip osebe javnega prava: dom upokojencev, posebni socialno varstveni zavod. Razpon plačnega razreda: 46–53«, pri »ŠIFRA PU 26794 DOM STAREJŠIH OBČANOV PREDDVOR«, v petem stolpcu »PLAČNI RAZRED«, številka »46« nadomesti s številko »51«, pri »ŠIFRA PU 26883 DOM UPOKOJENCEV ŠMARJE PRI JELŠAH«, v petem stolpcu »PLAČNI RAZRED«, številka »48« nadomesti s številko »50«, pri »ŠIFRA PU 30155 CENTER ZA SOCIALNO DELO DOMŽALE«, v petem stolpcu »PLAČNI RAZRED«, številka »49« nadomesti s številko »48«, pri »ŠIFRA PU 30171 CENTER ZA SOCIALNO DELO GORNJA RADGONA«, v petem stolpcu »PLAČNI RAZRED«, številka »47« nadomesti s številko »48«, pri »ŠIFRA PU 30309 CENTER ZA SOCIALNO DELO LENART«, v petem stolpcu »PLAČNI RAZRED«, številka »47« nadomesti s številko »48«, pri »ŠIFRA PU 30406 CENTER ZA SOCIALNO DELO MARIBOR«, v petem stolpcu »PLAČNI RAZRED«, številka »49« nadomesti s številko »50«, pri »ŠIFRA PU 30465 CENTER ZA SOCIALNO DELO ORMOŽ«, v petem stolpcu »PLAČNI RAZRED«, številka »44« nadomesti s številko »45«, pri »ŠIFRA PU 30481 CENTER ZA SOCIALNO DELO PIRAN«, v petem stolpcu »PLAČNI RAZRED«, številka »46« nadomesti s številko »48«, pri »ŠIFRA PU 30511 CENTER ZA SOCIALNO DELO RADLJE OB DRAVI«, v petem stolpcu »PLAČNI RAZRED«, številka »48« nadomesti s številko »47«, pri »ŠIFRA PU 30589 CENTER ZA SOCIALNO DELO SLOVENJ GRADEC«, v petem stolpcu »PLAČNI RAZRED«, številka »48« nadomesti s številko »50«, pri »ŠIFRA PU 30660 CENTER ZA SOCIALNO DELO TREBNJE«, v petem stolpcu »PLAČNI RAZRED«, številka »45« nadomesti s številko »47« in pri »ŠIFRA PU 30694 CENTER ZA SOCIALNO DELO VRHNIKA«, v petem stolpcu »PLAČNI RAZRED«, številka »46« nadomesti s številko »47«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-32/2011
Ljubljana, dne 9. januarja 2012
EVA 2011-2611-0094
dr. Ivan Svetlik l.r.
Minister
za delo, družino
in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost