Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2012 z dne 20. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2012 z dne 20. 1. 2012

Kazalo

VL 118670/2010 Os-5980/11 , Stran 149
VL 118670/2010 Os-5980/11
Okrajno sodišče v Ljub­ljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Adriatic Slovenica zavarovalna družba d.d., Ljub­ljanska cesta 3a, Koper – Capodistria, ki jo zastopa Tatjana Jeglič, Celovška cesta 182, Ljub­ljana, proti dolžniku Stanislavu Sovič, Kunaverjeva 3, Ljub­ljana, ki ga zastopa odv. zač. zastopnik Tomaž Čad, Miklošičeva cesta 20, Ljub­ljana, zaradi izterjave 11.428,80 EUR s pp, sklenilo: dolžniku Stanislavu Sovič, Kunaverjeva 3, Ljub­ljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi Tomaž Čad, Miklošičeva 20, Ljub­ljana. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 23. 12. 2011

AAA Zlata odličnost