Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2012 z dne 20. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2012 z dne 20. 1. 2012

Kazalo

126. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in nalogah delovnih teles Državnega zbora (OdUNDTDZ-2A), stran 269.

Na podlagi prvega odstavka 33., 108. in 174. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo in 105/10) je Državni zbor na seji dne 19. januarja 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in nalogah delovnih teles Državnega zbora (OdUNDTDZ-2A)
I.
V Odloku o ustanovitvi in nalogah delovnih teles Državnega zbora (Uradni list RS, št. 105/11) se v I. razdelku za besedo »odbori« dodata besedi »in komisija«, za 4. točko pa se doda nova 5. točka, ki se glasi:
»5. Ustavna komisija.«
II.
V II. razdelku se 4. točka spremeni tako, da se glasi:
»4. Skupni odbor spremlja stanje na posameznih področjih, pripravlja odločitve o politiki na teh področjih, oblikuje stališča do posameznih vprašanj ter obravnava predloge zakonov in drugih aktov, ki so predloženi Državnemu zboru, razen:
– zadev iz 1., 2., 3. in 5. točke tega razdelka in
– zadev, ki so po Poslovniku državnega zbora v pristojnosti stalnih komisij Državnega zbora.
Skupni odbor obravnava kot matično delovno telo zadeve EU iz svojega delovnega področja.«.
Za 4. točko se doda nova 5. točka, ki se glasi:
»5. Ustavna komisija:
– obravnava predloge za začetek postopka za spremembo Ustave Republike Slovenije, za spremembo Ustavnega zakona za izvedbo Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, za spremembo Ustavnega zakona za izvedbo Ustave Republike Slovenije in za spremembo Ustavnega zakona o spremembi Ustave Republike Slovenije,
– pripravi predloge ustavnih zakonov za spremembe ustavnih aktov iz prejšnje alinee in predloge odlokov o njihovi razglasitvi.«.
III.
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni zbor.
Št. 020-04/12-1/6
Ljubljana, dne 19. januarja 2012
EPA 61-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost