Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2012 z dne 20. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2012 z dne 20. 1. 2012

Kazalo

Št. 012-1/12 Ob-1106/12 , Stran 126
Št. 012-1/12 Ob-1106/12
Na podlagi 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09 in 20/11) Svet gimnazije Moste, Zaloška 49, 1000 Ljub­ljana, razpisuje delovno mesto ravnatelja/ravnateljice. Pogoji: kandidat/-ka za imenovanje na funkcijo ravnatelja/-ice mora izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09 in 20/11). Kandidati/-ke za razpisano delovno mesto morajo imeti izkazane pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje Gimnazije Moste. Trajanje zaposlitve in datum začetka zaposlitve: Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za 5-letni mandat. Predvideni začetek dela je 1. 9. 2012. Rok za prijavo: 15 dni od objave razpisa. Ostalo: kandidati morajo ponudbi priložiti vizijo vodenja Gimnazije Moste. Kandidati naj pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (potrdila o izobrazbi, potrdilo o delovnih izkušnjah, dokazilo o nazivu, potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost) in z opisom dosedanjih delovnih izkušenj s kratkim življenjepisom pošljejo najpozneje v roku 15 dni po objavi razpisa v zaprti ovojnici na naslov Svet Gimnazije Moste, Zaloška 49, 1000 Ljub­ljana, s pripisom »Ne odpiraj – Razpis za ravnatelja/ravnateljico«. Vloga se bo štela za pravočasno, če bo na zadnji dan roka oddana s priporočeno pošiljko na pošto. Kandidati/-ke bodo prejeli/-e pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Gimnazija Moste

AAA Zlata odličnost