Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2012 z dne 20. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2012 z dne 20. 1. 2012

Kazalo

144. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 301.

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov ((ZGO-1, Uradni list RS, št. 102/04, 14/05, 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – Odl. US, 120/06 – Odl. US, 126/07, 108/09, 61/10, 76/10, 20/11 – Odl. US), 16. in 94. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03 – UPB, 106/05, 65/07, 75/08 in 30/10) je Občinski svet Občine Črnomelj na 7. redni seji dne 23. 6. 2011 sprejel naslednji
S K L E P
I.
Na nepremičnini parc. št. 1448/8 k.o. Bojanci se ukine status javnega dobra in postane last Občine Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, matična številka: 5880254.
II.
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-347/2009
Črnomelj, dne 24. junija 2011
Županja
Občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

AAA Zlata odličnost