Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2012 z dne 20. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2012 z dne 20. 1. 2012

Kazalo

XII Pg 362/2010 Os-5922/11 , Stran 149
XII Pg 362/2010 Os-5922/11
Okrožno sodišče v Ljub­ljani je po okrožni sodnici Tatjani Turk Pilič, v gospodarskem sporu tožeče stranke Abanke d.d., Slovenska cesta 58, Ljub­ljana, ki jo zastopa Kočevar Irena, odvetnica v Ljub­ljani, zoper toženo stranko Miha Cuderman, Združeno kraljestvo, 1 Mulgrave Road, GB (neznana št. stanovanja), zaradi plačila 1.657,74 EUR, dne 14. decembra 2011 sklenilo: toženi stranki Mihi Cudermanu se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku postavi začasni zastopnik – odvetnik Bojan Franko, Gradišče I/99, 1291 Škofljica. Začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko v predmetni pravdi, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Ljubljani dne 14. 12. 2011

AAA Zlata odličnost