Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2012 z dne 20. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2012 z dne 20. 1. 2012

Kazalo

Št. 110-4/2012 Ob-1178/12 , Stran 128
Št. 110-4/2012 Ob-1178/12
Ministrstvo za pravosodje razpisuje: I. na podlagi prvega odstavka 29. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11 – ZDT-1): a) – 1 prosto mesto okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljub­ljani, – 1 prosto mesto okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Slovenj Gradcu, b) – 1 prosto mesto okrajnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljub­ljani, – 1 prosto mesto okrajnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru. Razpisni pogoji: K I/a Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev v sodniško funkcijo, določene v 8. členu Zakona o sodniški službi, in posebne pogoje za imenovanje na mesto okrožnega državnega tožilca, določene v 25. členu Zakona o državnem tožilstvu. K I/b Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev v sodniško funkcijo, določene v 8. členu Zakona o sodniški službi, in posebne pogoje za imenovanje na mesto okrajnega državnega tožilca, določene v 24. členu Zakona o državnem tožilstvu. V skladu z 29. členom Zakona o državnem tožilstvu v zvezi s 15. členom Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 91//09 in 33/11) mora prijava kandidata vsebovati naslednje podatke: – osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kandidata, – datum in kraj rojstva, – enotno matično številko občana (EMŠO), – poštni naslov, na katerem je dosegljiv, – naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter – kontaktno telefonsko številko. Kandidat, ki še ni bil imenovan za državnega tožilca, mora prijavi priložiti tudi: – dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in – dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji. Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis (v obliki Europass CV: http://www.europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI) z opisom strokovne dejavnosti po pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za imenovanje na mesto okrožnega državnega tožilca oziroma okrajnega državnega tožilca. Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje. Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za imenovanje na mesto državnega tožilca lahko Ministrstvo za pravosodje pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za tožilsko funkcijo od upravljavca matičnega registra, podatek o državljanstvu pa od upravljavca centralne evidence o državljanstvu. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata. Pisne prijave sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljub­ljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti