Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2012 z dne 20. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2012 z dne 20. 1. 2012

Kazalo

IX Pg 4723/2009 Os-5996/11 , Stran 149
IX Pg 4723/2009 Os-5996/11
Okrožno sodišče v Ljub­ljani, Oddelek za gospodarsko sodstvo, Miklošičeva 7, Ljub­ljana, je s sklepom opr. št. IX Pg 4723/2009 z dne 3. 11. 2011, v gospodarskem sporu zaradi plačila 246,62 EUR s pripadki, na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku, toženi stranki Kristjanu Žagarju, neznanega prebivališča, nazadnje stanujoč Cesta Andreja Bitenca 68, Ljub­ljana, postavilo začasnega zastopnika, odvetnika Leva Jagra, Mestni trg 8, Ljub­ljana. Začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko v gospodarskem sporu pred Okrožnim sodiščem v Ljub­ljani, opr. št. IX Pg 4723/2009, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Ljubljani dne 28. 12. 2011

AAA Zlata odličnost