Številka 128
Uradni list RS, št. 128/2006 z dne 8. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 128/2006 z dne 8. 12. 2006, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

5409. Zakon o javnem naročanju (ZJN-2)
5410. Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

5411. Uredba o evidenci digitalnih potrdil
5412. Uredba o pristojbinah Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino
5413. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju

Odloki

5414. Odlok o programu priprave lokacijskega načrta za obvozno cesto mimo naselja Dragonja na mednarodnem mejnem prehodu Dragonja

MINISTRSTVA

5415. Pravilnik o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil

BANKA SLOVENIJE

5416. Navodilo o spremembah in dopolnitvah Navodila za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

5417. Razpis nadomestnih volitev za enega člana Državnotožilskega sveta izmed okrožnih državnih tožilcev, ki nimajo vodstvenih položajev
5418. Sklep o kontnem okviru za zavarovalnice – SKL2007
5419. Sklep o spremembah Sklepa o podrobnejšem načinu vrednotenja knjigovodskih postavk in sestavljanju računovodskih izkazov

OBČINE

Cankova

5420. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Cankova za leto 2007

Gorje

5421. Statutarni sklep
5422. Začasni poslovnik Občinskega sveta Občine Gorje

Kostanjevica na Krki

5423. Statutarni sklep o začasnem prevzemu Statuta Občine Krško
5424. Sklep o začasnem prevzemu Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Krško

Kungota

5425. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Kungota
5426. Poročilo o izidu volitev za člane Občinskega sveta Občine Kungota
5427. Poročilo o izidu volitev za člane odborov vaških skupnosti Občine Kungota

Mežica

5428. Sklep o začasnem financiranju Občine Mežica v letu 2007

POPRAVKI

5429. Popravek Priporočil Državnega zbora Republike Slovenije ob obravnavi Enajstega rednega letnega poročila Varuha človekovih pravic

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidenca statutov sindikatov

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja

Objave sodišč

Sodni register, vpisi po ZGD

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti