Uradni list

Številka 128
Uradni list RS, št. 128/2006 z dne 8. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 128/2006 z dne 8. 12. 2006

Kazalo

SV 826/06 Ob-34616/06 , Stran 9608
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 826/06 z dne 29. 11. 2006, je bilo stanovanje št. 9, ki se nahaja v 3. nadstropju večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Cesta maršala Tita 47, stoječe na parc. št. 462/1 in 465 k.o. Jesenice, v skupni izmeri 55,53 m2, last zastaviteljice Doste Šmitran, na podlagi prodajne pogodbe z dne 14. 12. 1992, zastavljeno v korist upnice Abanke Vipa d.d., matična številka 5026024, s sedežem v Ljubljani, Slovenska cesta 58, za zavarovanje denarne terjatve v višini 10,800.000 SIT s pripadki.