Uradni list

Številka 128
Uradni list RS, št. 128/2006 z dne 8. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 128/2006 z dne 8. 12. 2006

Kazalo

5423. Statutarni sklep o začasnem prevzemu Statuta Občine Krško, stran 14107.

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 1. seji dne 27. 11. 2006 sprejel
S T A T U T A R N I S K L E P
o začasnem prevzemu Statuta Občine Krško
1. člen
S tem statutarnim sklepom Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki do sprejema Statuta Občine Kostanjevica na Krki začasno prevzame Statut občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06) ob neupoštevanju 2., 13. in 14. člena Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 57/06).
Na tej podlagi se urejajo zadeve statutarne narave, ki so potrebne za nemoteno delovanje občine v prehodnem obdobju do sprejema občinskega statuta.
2. člen
Sedež Občine Kostanjevica na Krki je na naslovu Kambičev trg 5, 8311 Kostanjevica na Krki.
3. člen
Do določitve žiga v Statutu Občine Kostanjevica na Krki organi občine uporabljajo dosedanji žig krajevne skupnosti, ki je okrogle oblike z napisom Krajevna skupnost mesta Kostanjevica na Krki v zgornjem delu krožnice, z grbom Kostanjevice na Krki v sredini in napisom Občina Krško v spodnjem delu krožnice.
4. člen
Financiranje Občine Kostanjevica na Krki poteka v skladu z Zakonom o financiranju občin (Uradni list RS, št. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo).
5. člen
Statutarni sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-25/2006-O9
Kostanjevica na Krki, dne 27. novembra 2006
Župan
Občine Kostanjevica na Krki
Mojmir Pustoslemšek l.r.