Uradni list

Številka 128
Uradni list RS, št. 128/2006 z dne 8. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 128/2006 z dne 8. 12. 2006

Kazalo

SV 3242/2006 Ob-34621/06 , Stran 9609
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz Ljubljane, opr. št. SV-3242/2006 z dne 1. 12. 2006, je bilo trisobno stanovanje št. 25 /II v drugem nadstropju, s pripadajočo kletjo, v skupni izmeri 70,65 m2, v stanovanjski stavbi na naslovu Glavarjeva ulica 47, Ljubljana, stoječi na parc. št. 13/22 in 33/14 k.o. Bežigrad, v lasti Podlesnik Saša, stanujočega Polzela 145, Polzela, EMŠO 0102976500153, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 27. 11. 2006, sklenjene s prodajalci Nives Gliha, EMŠO 1601964505184, Aljo Gliha, EMŠO 2403990505149, Ajdo Gliha, EMŠO 0304992505124 in Anino Gliha, EMŠO 1110994505223, vsi stanujoči Ljubljana, Glavarjeva ulica 47, zastavljeno v korist upnice Banke Celje d.d. bančna skupina Banke Celje, 3000 Celje, Vodnikova 2, matična št. 5026121, za zavarovanje denarne terjatve v višini 54.300 EUR, s pripadki.