Uradni list

Številka 128
Uradni list RS, št. 128/2006 z dne 8. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 128/2006 z dne 8. 12. 2006

Kazalo

SV 288/06 Ob-34618/06 , Stran 9609
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tončka Bevca iz Trebnjega, opr. št. SV 288/06 z dne 30. 11. 2006, je bilo stanovanje št. 15 v 4. etaži – mansardi v izmeri 64,44 m2, v stanovanjski stavbi na naslovu Sokolska ulica 12, Mirna, ki stoji na parc. št. 25/135 k.o. Mirna, v lasti zastaviteljice Maje Jakopin, roj. 5. 10. 1953, Sokolska 12, 8233 Mirna, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 19. 7. 1996, sklenjene med Goranom Lackovičem in Majo Jakopin, zastavljeno v korist upnice Poštne banke Slovenije d.d. – bančna skupina Nove Kreditne banke Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, matična št. 5620112, za zavarovanje terjatve v višini 15,000.000 SIT s pripadki.