Uradni list

Številka 128
Uradni list RS, št. 128/2006 z dne 8. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 128/2006 z dne 8. 12. 2006

Kazalo

5420. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Cankova za leto 2007, stran 14105.

Na podlagi 57. člena Zakona o lokalni samoupravi ZLS-UPB1 (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo), 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in 124/00) in 99. člena Statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 21/99, 12/01 in 69/02) je župan Občine Cankova dne 4. 12. 2006 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju javne porabe
Občine Cankova za leto 2007
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Cankova za leto 2007 se financiranje javne porabe začasno nadaljuje na podlagi proračuna za leto 2006.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine sorazmerno porabljenih sredstev v istih obdobjih po proračunu za leto 2006.
3. člen
Prihodki in njihova razdelitev po tem odloku so sestavni del proračuna Občine Cankova za leto 2007
4. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje izvajanje investicij, ki so bile vključene v proračun leta 2006.
5. člen
Obdobje začasnega financiranja po tem sklepu traja od 1. 1. 2007 do sprejetja proračuna Občine Cankova za leto 2006 oziroma največ tri mesece, to je do 31. 3. 2007.
O odločitvi o začasnem financiranju Občine Cankova za leto 2006, župan obvesti občinski svet, nadzorni odbor in proračunske porabnike.
6. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. 1. 2007 dalje.
Št. 410-25/2006
Cankova, dne 4. decembra 2006
Župan
Občine Cankova
Drago Vogrinčič l.r.