Uradni list

Številka 128
Uradni list RS, št. 128/2006 z dne 8. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 128/2006 z dne 8. 12. 2006

Kazalo

SV 1887/2006 Ob-34623/06 , Stran 9609
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča iz Maribora, opr. št. SV 1887/2006 z dne 29. 11. 2006, je lokal številka A3, ki leži v pritličju A trakta trgovsko-stanovanjskega objekta v Kamnici, Cesta v Rošpoh 22, v izmeri 30,06 m2, ki stoji na parcelah št. 9/7, 9/10, 9/9, 3/12 in 3/11 k.o. Kamnica, last Kobale Janeza, stanujočega Pernica 14 A, na temelju prodajne pogodbe št. 01-540/06 z dne 17. 7. 2006, zastavljen v korist NLB d.d., za zavarovanje denarne terjatve v višini 120.000 EUR s pp, v EUR oziroma SIT protivrednosti deviznega zneska obveznosti, obračunanega po prodajnem tečaju s tečajne liste upnice za odkup in prodajo deviz na računih pravnih oseb.