Uradni list

Številka 128
Uradni list RS, št. 128/2006 z dne 8. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 128/2006 z dne 8. 12. 2006

Kazalo

5427. Poročilo o izidu volitev za člane odborov vaških skupnosti Občine Kungota, stran 14109.

P O R O Č I L O
o izidu volitev za člane odborov vaških skupnosti Občine Kungota
Občinska volilna komisija je dne 25. 10. 2006 na redni seji na podlagi zapisnikov volilnih odborov o izidu glasovanja za volitve članov odbora vaških skupnosti dne 22. 10. 2006 ugotovila:
I.
1. Na volitvah 22. 10. 2006 je imelo pravico voliti po volilnem imeniku skupaj 4.021 volivcev.
2. Volilo je skupaj 2.221 volivcev ali 55,24%, od tega je:
a) 2192 volivcev glasovalo na voliščih po volilnem imeniku
b) 2 volivca sta glasovala po pošti
c) 27 volivcev je glasovalo na predčasnem volišču
d) 0 volivcev ni glasovalo na volišču za invalide.
II.
Za volitve članov odbora vaških skupnosti je bilo oddanih 2221 glasovnic, od tega je bilo veljavnih 2099 glasovnic in 122 neveljavnih glasovnic.
III.
V občini Kungota so v skladu s Statutom občine Kungota (Uradni list RS, št. 12/04) štiri vaške skupnosti:
– Zgornja Kungota,
– Spodnja Kungota,
– Svečina,
– Jurij.
Vse štiri vaške skupnosti štejejo 28 članov: Zgornja Kungota 9 članov, Spodnja Kungota in Svečina po 7 članov vsaka ter Jurij 5 članov.
IV.
VAŠKA SKUPNOST ZGORNJA KUNGOTA
Za vaško skupnost Zg. Kungota sta bili odprti dve volišči. Skupaj je na obeh voliščih vpisanih 1388 volivcev. Glasovalo je skupaj 782 volivcev, od tega je 53 neveljavnih glasov ter 729 veljavnih glasov.
V odbor vaške skupnosti Zgornja Kungota so bili izvoljeni naslednji kandidati:
+---+---------------+----------+---------------+
|Št.|Ime kandidata |Št. glasov|Odstotek glasov|
|  |        |     |        |
+---+---------------+----------+---------------+
| 1.|Darja Žunko  |  323  |   44,31   |
|  |        |     |        |
+---+---------------+----------+---------------+
| 2.|Ksaver Vračko |  278  |   38,13   |
|  |        |     |        |
+---+---------------+----------+---------------+
| 3.|Jožef Čede   |  273  |   37,45   |
|  |        |     |        |
+---+---------------+----------+---------------+
| 4.|Jožefa Ferk  |  264  |   36,21   |
|  |        |     |        |
+---+---------------+----------+---------------+
| 5.|Franc Požar  |  253  |   34,71   |
|  |        |     |        |
+---+---------------+----------+---------------+
| 6.|Andrej Marko  |  224  |   30,73   |
|  |        |     |        |
+---+---------------+----------+---------------+
| 7.|Karl Žunko   |  213  |   29,22   |
|  |        |     |        |
+---+---------------+----------+---------------+
| 8.|Alenka Šoštarič|  187  |   25,65   |
|  |        |     |        |
+---+---------------+----------+---------------+
| 9.|Frančišek Dobaj|  180  |   24,69   |
|  |        |     |        |
+---+---------------+----------+---------------+
VAŠKA SKUPNOST SPODNJA KUNGOTA
Za vaško skupnost Spodnja Kungota je bilo odprto eno volišče, kjer je vpisanih 1228 volivcev. Glasovalo je 682 volivcev, od tega je bilo 44 glasovnic neveljavnih in 638 glasovnic veljavnih.
V odbor vaške skupnosti so bili izvoljeni naslednji kandidati:
+---+-------------+----------+---------------+
|Št.|Ime kandidata|Št. glasov|Odstotek glasov|
|  |       |     |        |
+---+-------------+----------+---------------+
| 1.|Rudi Matjašič|  467  |   73,2   |
|  |       |     |        |
+---+-------------+----------+---------------+
| 2.|Bernarda Čas |  380  |   59,56   |
|  |       |     |        |
+---+-------------+----------+---------------+
| 3.|Jožef Muršič |  318  |   49,84   |
|  |       |     |        |
+---+-------------+----------+---------------+
| 4.|Karl Koletnik|  279  |   43,73   |
|  |       |     |        |
+---+-------------+----------+---------------+
| 5.|Ivan Gamser |  244  |   38,24   |
|  |       |     |        |
+---+-------------+----------+---------------+
| 6.|Matija Kajba |  238  |   37,3   |
|  |       |     |        |
+---+-------------+----------+---------------+
| 7.|Ivan Vastl  |  229  |   35,89   |
|  |       |     |        |
+---+-------------+----------+---------------+
VAŠKA SKUPNOST SVEČINA
Za vaško skupnost Svečina sta bili odprti dve volišči, kjer je bilo skupno vpisanih 819 volivcev. Glasovalo je 458 volivcev, od tega je bilo 20 glasovnic neveljavnih in 438 glasovnic veljavnih.
V odbor vaške skupnosti so bili izvoljeni naslednji kandidati:
+---+-----------------+----------+---------------+
|Št.|Ime kandidata  |Št. glasov|Odstotek glasov|
|  |         |     |        |
+---+-----------------+----------+---------------+
| 1.|Alojz Partlič  |  324  |   73,97   |
|  |         |     |        |
+---+-----------------+----------+---------------+
| 2.|Igor Leber    |  261  |   59,59   |
|  |         |     |        |
+---+-----------------+----------+---------------+
| 3.|Alenka Valdhuber |  242  |   55,25   |
|  |         |     |        |
+---+-----------------+----------+---------------+
| 4.|Martina Škruba  |  208  |   47,49   |
|  |         |     |        |
+---+-----------------+----------+---------------+
| 5.|Andrej Šerbinek |  200  |   45,66   |
|  |         |     |        |
+---+-----------------+----------+---------------+
| 6.|Anton Škamlec  |  194  |   44,29   |
|  |         |     |        |
+---+-----------------+----------+---------------+
| 7.|Antonija Draganič|  187  |   42,69   |
|  |         |     |        |
+---+-----------------+----------+---------------+
VAŠKA SKUPNOST JURIJ
Za vaško skupnost Jurij je bilo odprto eno volišče, kjer je vpisanih 589 volivcev. Glasovalo jih je 299 volivcev, od tega je bilo 5 glasovnic neveljavnih in 294 glasovnic veljavnih.
V odbor vaške skupnosti so bili izvoljeni naslednji kandidati:
+---+---------------+----------+---------------+
|Št.|Ime kandidata |Št. glasov|Odstotek glasov|
|  |        |     |        |
+---+---------------+----------+---------------+
|1. |Majda Trampuš |  171  |   58,16   |
|  |        |     |        |
+---+---------------+----------+---------------+
|2. |Jurij Hlade  |  169  |   57,48   |
|  |        |     |        |
+---+---------------+----------+---------------+
|3. |Zvonko Čelofiga|  146  |   49,66   |
|  |        |     |        |
+---+---------------+----------+---------------+
|4. |Olga Böhm   |  134  |   45,58   |
|  |        |     |        |
+---+---------------+----------+---------------+
|5. |Alojz Kristl  |  120  |   40,82   |
|  |        |     |        |
+---+---------------+----------+---------------+
V.
Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev za člane odbora vaških skupnosti se objavi v Uradnem listu RS.
Št. 041-01/2006
Kungota, dne 26. oktobra 2006
Predsednica občinske volilne komisije:
Alenka Leban, univ. dipl. prav., l.r.
 
Tajnica občinske volilne komisije:
Diana Hausvirt Vešnar, univ. dipl. prav., l.r.
 
Namestnik predsednice OVK:
Dušan Stojanović, univ. dipl. prav. l.r.
Člani OVK:
Matej Unuk – član, l.r.
Albert Kojzek – namestnik člana, l.r.
Brigita Marhold – članica, l.r.
Alojz Večernik – namestnik članice, l.r.
Matjaž Požar – član, l.r.
Zlatko Gamze – namestnik člana, l.r.