Uradni list

Številka 128
Uradni list RS, št. 128/2006 z dne 8. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 128/2006 z dne 8. 12. 2006

Kazalo

SV 931/06 Ob-34617/06 , Stran 9609
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 931/06 z dne 4. 12. 2006, je bilo stanovanje št. 24, v četrtem nadstropju večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Cesta 1. maja 26 B, stoječe na parc. št. 802/1, 804/1, 804/2, vse k.o. Jesenice, v skupni izmeri 58,79 m2, last zastaviteljev Jasmina Bošnjakovića in Selme Bošnjaković, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 15. 11. 2006, zastavljeno v korist upnice Posojilnica - Bank Zila, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, 9500 Villach/Beljak, Kaiser Josef Platz 6, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 43.000 EUR s pripadki.