Uradni list

Številka 128
Uradni list RS, št. 128/2006 z dne 8. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 128/2006 z dne 8. 12. 2006

Kazalo

5421. Statutarni sklep, stran 14105.

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo UPB1) je Občinski svet Občine Gorje na 1. seji dne 30. 11. 2006 sprejel
S T A T U T A R N I S K L E P
1. člen
S tem statutarnim sklepom se začasno, do sprejema Statuta Občine Gorje, uredijo zadeve statutarne narave, ki so potrebne za nemoteno delovanje občine v prehodnem obdobju do sprejema občinskega statuta.
2. člen
Sedež Občine Gorje je v Zgornjih Gorjah, Zgornje Gorje 43, 4247 Zgornje Gorje.
3. člen
Do določitve žiga Občine Gorje, organi občine uporabljajo začasni žig, ki je okrogle oblike. V zunanjem krogu na zgornji polovici ima napis: Občina Gorje, v notranjem krogu pa naziv organa občine – občinski svet; župan; nadzorni odbor; občinska uprava; volilna komisija.
Odredbodajalec za Občino Gorje je župan Peter Torkar.
4. člen
S tem statutarnim sklepom se podaljša, do sprejema novih, smiselna uporaba in veljavnost predpisov Občine Bled in njenih organov.
5. člen
Financiranje Občine Gorje bo potekalo v skladu z Zakonom o financiranju občin ter Zakonom o javnih financah.
6. člen
Statutarni sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se takoj, ko ga sprejme občinski svet.
Št. 039-9/06
Gorje, dne 30. novembra 2006
Župan
Občine Gorje
Peter Torkar l.r.