Uradni list

Številka 128
Uradni list RS, št. 128/2006 z dne 8. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 128/2006 z dne 8. 12. 2006

Kazalo

Tu 8/2006-44 Ob-34290/06 , Stran 9590
Okrožno državno tožilstvo v Kranju, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj, tel. 04/28-13-411 in faks 04/28-13-433, objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto: višji(a) pravosodni(a) svetovalec(ka). Uradnik bo naloge opravljal v nazivu višji pravosodni svetovalec III. Naloge na tem delovnem mestu se lahko opravljajo v nazivu višji pravosodni svetovalec I, višji pravosodni svetovalec II in višji pravosodni svetovalec III. Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu v Kranju. Delovno razmerje se sklepa za nedoločen čas s polnim delovnim časom in 6-mesečnim poizkusnim delom. Pogoji: – univerzitetna izobrazba pravne smeri, – najmanj 2 leti delovnih izkušenj. Posebni pogoji: – pravniški državni izpit, – aktivno znanje uradnega jezika, – znanje enega svetovnega jezika, – poznavanje dela z računalnikom. Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava in pogoje, ki jih določa drugi odstavek 88. člena Zakona o javnih uslužbencih. Kandidati naj pošljejo pisne prijave v 8 dneh od dneva objave javnega natečaja na zgoraj navedeni naslov. Prijavam naj priložijo: – izjavo, da izpolnjujejo pogoje za zasedbo delovnega mesta in – pisno privolitev kandidata za pridobivanje podatkov iz uradnih evidenc na podlagi 139. člena ZUP. Kandidati bodo o izbiri obveščeni pisno v 30 dneh po objavi razpisa.