Uradni list

Številka 128
Uradni list RS, št. 128/2006 z dne 8. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 128/2006 z dne 8. 12. 2006

Kazalo

SV 1150/06 Ob-34610/06 , Stran 9608
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Majde Lokošek iz Domžal, opr. št. SV 1150/06, DK 83/06 z dne 16. 11. 2006, je bilo enosobno stanovanje št. 16 v izmeri 36,74 m2, na podstrešju večstanovanjske hiše na naslovu Maklenovec 3, 1225 Lukovica, ki leži na parc. št. 11/2 k.o. Lukovica, vpisani pri vložku št. 482 k.o Lukovica, s pripadajočim kletnim prostorom in sorazmernim deležem na skupnih delih in napravah navedene večstanovanjske hiše, last zastavitelja Virijant Bojana, do idealnega solastniškega deleža 2/3 in Petrović Milje do idealnega solastniškega deleža 1/3, zastavljeno v korist NLB Banke Domžale d.d., Ljubljanska 62, Domžale, MŠ 5101727, za zavarovanje terjatve v višini 30.000 EUR s pp.