Uradni list

Številka 128
Uradni list RS, št. 128/2006 z dne 8. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 128/2006 z dne 8. 12. 2006

Kazalo

Št. 269/2006 Ob-34070/06 , Stran 9589
Svet zavoda, Osnovne šole Center, Seidlova cesta 7, 8000 Novo mesto, razpisuje delovno mesto ravnatelja(ice). Kandidat(ka) mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja(ice) izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 115/03 in 65/05). Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene in organizacijske sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Izbrani kandidat(ka) bo imenovan(a) za mandatno dobo 5 let. Predvideni začetek dela je 3. marec 2007 oziroma skladno s sklepom o imenovanju oziroma skladno s soglasjem ministra k imenovanju. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, o dosedanjih delovnih izkušnjah, s kratkim življenjepisom pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na zgornji naslov, s pripisom »za razpis ravnatelja(ice)«. O izboru bo kandidat(ka) obveščen(a) v zakonskem roku od dneva objave razpisa.