Uradni list

Številka 128
Uradni list RS, št. 128/2006 z dne 8. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 128/2006 z dne 8. 12. 2006

Kazalo

SV 1209/06 Ob-34613/06 , Stran 9608
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Majde Lokošek iz Domžal, opr. št. SV 1209/06, DK 87/06 z dne 29. 11. 2006, je bilo stanovanje št. 26 v izmeri 48,80 m2, v pritličju večstanovanjske stavbe na naslovu Hrenova ulica 17, 1000 Ljubljana, ki stoji na parc. št. 92/2.S k.o. Ljubljana mesto, vpisani pri vložku št. 313 k.o. Ljubljana mesto, s pripadajočim solastninskim deležem na skupnih delih in napravah navedene večstanovanjske stavbe in last zastaviteljice Osvald Helene do celote, zastavljeno v korist Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična številka 5446546, za zavarovanje terjatve v višini 252.670 CHF s pp.