Uradni list

Številka 128
Uradni list RS, št. 128/2006 z dne 8. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 128/2006 z dne 8. 12. 2006

Kazalo

SV 707/06 Ob-34624/06 , Stran 9609
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Darka Jeršeta iz Postojne, opr. št. SV-707/06 z dne 30. 11. 2006, je bilo stanovanje št. 18, v stanovanjski hiši v Postojni, na Pretnerjevi ulici 6, v zgradbi na parc. št. 423/20, k.o. Postojna, last zastavitelja Sama Koščaka, zastavljeno v zavarovanje denarne terjatve v višini 6,500.000 SIT, z obrestno mero Euribor + 1,9% letno, z datumom zapadlosti terjatve 30. 11. 2026, vse v korist upnice Abanke Vipa d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana, matična št. 5026024.