Številka 129
Uradni list RS, št. 129/2006 z dne 12. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 129/2006 z dne 12. 12. 2006, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

5430. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-A)
5431. Zakon o dopolnitvi Zakona o zagotavljanju socialne varnosti slovenskim državljanom, ki so upravičeni do pokojnin iz republik nekdanje SFRJ (ZZSV-B)
5432. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-F)

DRŽAVNI SVET

5433. Potrditev mandata državnemu svetniku

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

5434. Sklep o razrešitvi častnega konzula Republike Slovenije v Bremnu
5435. Sklep o zaprtju Konzulata Republike Slovenije v Bremnu

MINISTRSTVA

5436. Pravilnik o podrobnejšem načinu določanja meje vodnega zemljišča tekočih voda
5437. Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih
5438. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kriterijih za uveljavljanje pravic za otroke, ki potrebujejo posebno nego in varstvo

BANKA SLOVENIJE

5439. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o minimalnih zahtevah za zagotavljanje ustrezne likvidnostne pozicije bank in hranilnic
5440. Navodilo za izvajanje Sklepa o minimalnih zahtevah za zagotavljanje ustrezne likvidnostne pozicije bank in hranilnic

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

5441. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obračunu bruto nadomestil plač med začasno zadržanostjo od dela v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja in o načinu vlaganja zahtevkov delodajalcev za povračilo izplačanih nadomestil
5442. Pravilnik o odpisu, obročnem plačilu in odlogu plačila dolga iz naslova prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje
5443. Sklep o določitvi krajevne pristojnosti območne enote in izpostave
5444. Sklep o pavšalnih prispevkih za obvezno zdravstveno zavarovanje

OBČINE

Ajdovščina

5445. Sklep o začasnem financiranju Občine Ajdovščina v letu 2007

Beltinci

5446. Sklep o začasnem financiranju Občine Beltinci za leto 2007

Brežice

5447. Sklep o začasnem financiranju javne porabe v Občini Brežice za leto 2007

Cerkno

5448. Sklep o začasnem financiranju javne porabe do sprejetja proračuna Občine Cerkno za leto 2007

Črna na Koroškem

5449. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Črna na Koroškem za leto 2007

Dol pri Ljubljani

5450. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Dol pri Ljubljani za leto 2007

Gorenja vas-Poljane

5451. Sklep o prehodu mandata člana Občinskega sveta Občine Gorenja vas - Poljane na naslednjega kandidata z liste

Horjul

5452. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2007

Hrpelje-Kozina

5453. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Hrpelje - Kozina

Ig

5454. Statut Občine Ig
5455. Poslovnik Občinskega sveta Občine Ig

Ilirska Bistrica

5456. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje

Jesenice

5457. Ugotovitveni sklep o prehodu mandata člana Občinskega sveta Občine Jesenice na naslednjo kandidatko

Kočevje

5458. Razpis nadomestnih volitev člana Občinskega sveta Občine Kočevje in naknadnih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Kočevje

Koper

5459. Sklep o ugotovitvi izvolitve župana Mestne občine Koper
5460. Sklep o potrditvi mandatov članom Občinskega sveta Mestne občine Koper

Murska Sobota

5461. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Mestne občine Murska Sobota za obdobje januar–marec 2007

Polzela

5462. Sklep o začasnem financiranju Občine Polzela v letu 2007

Postojna

5463. Odlok o določitvi novih imen ulic na območju mesta Postojne

Vojnik

5464. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2006

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

129. Zakon o ratifikaciji Protokola o eksplozivnih ostankih vojne, priloženega Konvenciji o prepovedi ali omejitvi uporabe nekaterih vrst klasičnega orožja, za katere se lahko šteje, da imajo čezmerne travmatične učinke ali da glede ciljev delujejo enako (Protokol V) (MPEOV)
130. Zakon o ratifikaciji Konvencije o varovanju in spodbujanju raznolikosti kulturnih izrazov (MKRKI)
131. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki od dohodka in premoženja (BDEIDOD)
132. Zakon o ratifikaciji Protokola med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o spremembah Konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki na dohodek in premoženje, podpisane v Ljubljani 1. oktobra 1997 (BATIDOA)
133. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o razvojnem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine (BBHRS)

Vlada Republike Slovenije

134. Uredba o ratifikaciji Protokola med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije in ministrom za notranje zadeve in administracijo Republike Poljske o izvajanju Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Poljske o vračanju in prevzemu oseb, ki nimajo dovoljenja za bivanje
135. Uredba o ratifikaciji prilog 2 in 3 k Sporazumu o ohranjanju afriško-evrazijskih selitvenih vodnih ptic, kot sta bili spremenjeni na zasedanju pogodbenic 2002

Ministrstvo za zunanje zadeve

136. Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Moldove o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja
137. Obvestilo o začetku veljavnosti Memoranduma o soglasju med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za državno obrambo Kanade o logistični podpori med delovanjem Mednarodnih varnostnih sil za pomoč v Afganistanu
138. Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja
139. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma o ohranjanju kitov in delfinov Črnega morja, Sredozemskega morja in atlantskega območja ob njem
140. Obvestilo o začetku veljavnosti Sprememb prilog k Baselski konvenciji, sprejetih na konferenci pogodbenic 2002 in 2004

Razglasni del

Sodni register

Vpisi po ZGD

Preklici

AAA Zlata odličnost