Uradni list

Številka 129
Uradni list RS, št. 129/2006 z dne 12. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 129/2006 z dne 12. 12. 2006

Kazalo

5431. Zakon o dopolnitvi Zakona o zagotavljanju socialne varnosti slovenskim državljanom, ki so upravičeni do pokojnin iz republik nekdanje SFRJ (ZZSV-B), stran 14128.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o dopolnitvi
Zakona o zagotavljanju socialne varnosti slovenskim državljanom, ki so upravičeni
do pokojnin iz republik nekdanje SFRJ
(ZZSV-B)
Razglašam Zakon o dopolnitvi Zakona o zagotavljanju socialne varnosti slovenskim državljanom, ki so upravičeni do pokojnin iz republik nekdanje SFRJ (ZZSV-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 28. novembra 2006.
Št. 001-22-192/06
Ljubljana, dne 6. decembra 2006
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O DOPOLNITVI ZAKONA O ZAGOTAVLJANJU SOCIALNE VARNOSTI SLOVENSKIM DRŽAVLJANOM, KI SO UPRAVIČENI DO POKOJNIN IZ REPUBLIK NEKDANJE SFRJ (ZZSV-B)
1. člen
V Zakonu o zagotavljanju socialne varnosti slovenskim državljanom, ki so upravičeni do pokojnin iz republik nekdanje SFRJ (Uradni list RS, št. 45/92 in 18/01), se za 4.a členom doda nov 4.b člen, ki se glasi:
»4.b člen
Upravičenec, ki je pridobil pravico do pokojnine v kateri od drugih držav na območju nekdanje SFRJ, ki poleg pokojnine ne izplačuje dodatka za pomoč in postrežbo ter letnega dodatka tistim, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, ima pravico do dodatka za pomoč in postrežbo ter letnega dodatka pod pogoji in v višini, kot je določena za uživalce pokojnin, ki so bile uveljavljene pri slovenskem nosilcu zavarovanja.«.
2. člen
Pravica do dodatka za pomoč in postrežbo iz 4.b člena zakona gre upravičencu od uveljavitve tega zakona, če vloži zahtevo v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona, sicer pa od prvega naslednjega dne po vložitvi zahteve.
Pravica do letnega dodatka iz 4.b člena zakona gre upravičencu od začetka prvega koledarskega leta po uveljavitvi tega zakona.
3. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 172-01/92-4/27
Ljubljana, dne 28. novembra 2006
EPA 1020-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti